OKEx Korea   

  페이지 갱신:   
명칭 시세 24시 변동률  
 UBTC/USDT  0.9801 USDT
≃0 또는 ?
-2.02%
 AAC/BTC  0.000000187 BTC
≃0 또는 ?
-7.43%
 AAC/ETH  0.00000892 ETH
≃0 또는 ?
-2.09%
 AAC/KRW  2 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 AAC/USDT  0.00154 USDT
≃0 또는 ?
-6.10%
 ABL/BTC  0.00000095 BTC
≃1.06만 BTC
-10.38%
 ABL/ETH  0.00004352 ETH
≃2.57만 ETH
-10.19%
 ABT/BTC  0.0000237 BTC
≃0 또는 ?
4.87%
 ABT/ETH  0.001089 ETH
≃0 또는 ?
4.81%
 ABT/USDT  0.1911 USDT
≃0 또는 ?
3.69%
 ACE/BTC  0.00000197 BTC
≃0 또는 ?
-2.48%
 ACT/BTC  0.00000094 BTC
≃0 또는 ?
2.17%
 ACT/ETH  0.0000536 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ACT/USDT  0.00767 USDT
≃0 또는 ?
2.13%
 ADA/BTC  0.00000514 BTC
≃0.32 BTC
-0.39%
 ADA/ETH  0.000237 ETH
≃1.53 ETH
-0.42%
 ADA/USDT  0.0418 USDT
≃4652.06 USDT
-0.24%
 AE/BTC  0.00002395 BTC
≃0 또는 ?
2.53%
 AE/ETH  0.00111 ETH
≃0 또는 ?
3.74%
 AE/USDT  0.195 USDT
≃0 또는 ?
2.63%
ALGO/BTC  0.0000296 BTC
≃0 또는 ?
1.02%
ALGO/ETH  0.001361 ETH
≃0 또는 ?
0.44%
ALGO/USDT  0.24 USDT
≃0 또는 ?
0.84%
ALV/USDT  0.00226 USDT
≃0 또는 ?
-17.22%
AMON/KRW  2.8 KRW
≃0.73억 KRW
-22.22%
 ARDR/BTC  0.00000625 BTC
≃0.09 BTC
-1.11%
 ARK/BTC  0.000024 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 ARK/ETH  0.00136 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ARK/USDT  0.191 USDT
≃0 또는 ?
-3.54%
 AST/USDT  0.0201 USDT
≃0 또는 ?
-12.61%
 ATOM/BTC  0.00042335 BTC
≃38.61 BTC
-0.41%
 ATOM/ETH  0.019488 ETH
≃0 또는 ?
-0.62%
 ATOM/USDT  3.44 USDT
≃17.11 USDT
-0.29%
 AUTO/ETH  0.00000274 ETH
≃0.51 ETH
2.24%
 AUTO/KRW  0.57 KRW
≃2.14억 KRW
0.00
 BCD/BTC  0.000056 BTC
≃0 또는 ?
1.82%
 BCD/USDT  0.456 USDT
≃0 또는 ?
2.47%
 BCH/BTC  0.02981 BTC
≃21.84 BTC
-0.43%
 BCH/KRW  283100 KRW
≃8.06억 KRW
-0.77%
 BCH/USDT  242.4 USDT
≃12.46만 USDT
-0.31%
 BCX/BTC  0.00000003 BTC
≃0 또는 ?
-25.00%
 BEC/BTC  0.00000928 BTC
≃0 또는 ?
2.65%
 BEC/ETH  0.000311 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 BEC/USDT  0.075 USDT
≃0 또는 ?
1.76%
 BKX/BTC  0.00000077 BTC
≃0 또는 ?
-2.53%
 BKX/ETH  0.000041 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 BKX/USDT  0.0063 USDT
≃277.18 USDT
0.00
 BLOC/BTC  0.00000027 BTC
≃0 또는 ?
-3.57%
 BLOC/USDT  0.00221 USDT
≃0 또는 ?
-3.49%
 BNT/BTC  0.000038 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 BNT/ETH  0.00177 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 BNT/USDT  0.302 USDT
≃0 또는 ?
-3.82%
 BSV/BTC  0.013505 BTC
≃7.24 BTC
-2.54%
 BSV/KRW  129000 KRW
≃7.74억 KRW
-2.12%
 BSV/USDT  109.76 USDT
≃7.43만 USDT
-2.52%
 BTC/KRW  9506000 KRW
≃28.97억 KRW
-0.16%
 BTC/USDT  8127.7 USDT
≃38.02만 USDT
0.04%
 BTG/BTC  0.00091 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 BTG/USDT  7.38 USDT
≃0 또는 ?
-0.14%
 BTM/BTC  0.00001121 BTC
≃0.01 BTC
7.89%
 BTM/ETH  0.000515 ETH
≃0 또는 ?
7.74%
 BTM/USDT  0.0908 USDT
≃0 또는 ?
8.22%
 BTT/BTC  0.000000049 BTC
≃12.22만 BTC
2.08%
 BTT/ETH  0.00000225 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 BTT/KRW  0.5 KRW
≃19.72만 KRW
6.38%
 BTT/USDT  0.000398 USDT
≃13.91만 USDT
0.00
 BWX/KRW  63 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 CAI/BTC  0.0000000109 BTC
≃0 또는 ?
5.83%
 CAI/ETH  0.000000499 ETH
≃0 또는 ?
4.83%
 CAI/USDT  0.0000885 USDT
≃0 또는 ?
6.76%
 CHAT/BTC  0.000000256 BTC
≃0 또는 ?
-3.76%
 CHAT/USDT  0.00198 USDT
≃0 또는 ?
-7.04%
 CIC/BTC  0.000000093 BTC
≃0 또는 ?
-0.11%
 CIC/ETH  0.00000427 ETH
≃0 또는 ?
-0.47%
 CIC/USDT  0.000754 USDT
≃0 또는 ?
-0.66%
 CMT/BTC  0.00000219 BTC
≃0 또는 ?
2.82%
 CMT/ETH  0.000103 ETH
≃0 또는 ?
5.10%
 CMT/USDT  0.0179 USDT
≃0 또는 ?
2.87%
 CRO/USDT  0.035 USDT
≃0 또는 ?
1.45%
 CTXC/BTC  0.0000196 BTC
≃0.06 BTC
5.95%
 CTXC/ETH  0.0009 ETH
≃0 또는 ?
4.90%
 CTXC/USDT  0.1581 USDT
≃0 또는 ?
4.29%
 CVC/BTC  0.0000045 BTC
≃0 또는 ?
-2.17%
 CVC/ETH  0.000207 ETH
≃0 또는 ?
-0.96%
 CVC/USDT  0.0366 USDT
≃0 또는 ?
-0.81%
 CVT/BTC  0.00000067 BTC
≃0 또는 ?
3.08%
 CVT/USDT  0.00536 USDT
≃0 또는 ?
0.19%
 DASH/BTC  0.00802 BTC
≃0 또는 ?
1.91%
 DASH/ETH  0.367 ETH
≃0 또는 ?
0.82%
 DASH/KRW  76700 KRW
≃0.17억 KRW
1.72%
 DASH/USDT  65.2 USDT
≃0 또는 ?
1.88%
 DCR/BTC  0.00251 BTC
≃0 또는 ?
-5.99%
 DCR/ETH  0.115 ETH
≃0 또는 ?
-8.00%
 DCR/USDT  20.37 USDT
≃0 또는 ?
-6.73%
 DENT/KRW  0.3 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 DGB/BTC  0.00000082 BTC
≃0 또는 ?
2.50%
 DGB/ETH  0.0000388 ETH
≃0.06 ETH
0.00
 DGB/USDT  0.00663 USDT
≃0 또는 ?
1.53%
 DGD/BTC  0.00139 BTC
≃0 또는 ?
-2.11%
 DGD/ETH  0.065 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 DGD/USDT  11.43 USDT
≃0 또는 ?
-1.97%
 DOGE/USDT  0.00255 USDT
≃0 또는 ?
1.72%
 DPY/BTC  0.00000432 BTC
≃0 BTC
-4.21%
 DPY/ETH  0.000191 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 DPY/USDT  0.0351 USDT
≃10.49 USDT
-4.88%
EDGE/BTC  0.00000514 BTC
≃0 또는 ?
1.78%
EDGE/ETH  0.000284 ETH
≃0 또는 ?
0.00
EDGE/USDT  0.0406 USDT
≃0 또는 ?
-5.36%
 EDO/BTC  0.000035 BTC
≃0 또는 ?
-2.78%
 EDO/ETH  0.00207 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 EDO/USDT  0.293 USDT
≃0 또는 ?
2.09%
 EGT/BTC  0.000000273 BTC
≃0.13 BTC
-9.30%
 EGT/ETH  0.00001261 ETH
≃0 ETH
-9.28%
 EGT/KRW  1.79 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 EGT/USDT  0.002217 USDT
≃434.1 USDT
-9.21%
 ELF/BTC  0.0000099 BTC
≃0 또는 ?
2.06%
 ELF/ETH  0.000456 ETH
≃0.14 ETH
1.33%
 ELF/KRW  95 KRW
≃255.12만 KRW
-1.04%
 ELF/USDT  0.0808 USDT
≃330.1 USDT
2.15%
 EOS/BTC  0.0003834 BTC
≃99.52 BTC
-0.85%
 EOS/ETH  0.01761 ETH
≃100.42 ETH
-1.40%
 EOS/KRW  3639 KRW
≃7.37억 KRW
-1.25%
 EOS/USDT  3.115 USDT
≃18.82만 USDT
-0.95%
 ETC/BTC  0.0005427 BTC
≃8.16 BTC
-0.02%
 ETC/ETH  0.02493 ETH
≃51.37 ETH
-0.76%
 ETC/KRW  5160 KRW
≃0.16억 KRW
0.19%
 ETC/USDT  4.41 USDT
≃4.31만 USDT
-0.05%
 ETH/BTC  0.02177 BTC
≃64.7 BTC
0.46%
 ETH/KRW  207500 KRW
≃17.47억 KRW
0.53%
 ETH/USDT  176.9 USDT
≃22.01만 USDT
0.56%
 ETM/USDT  0.0165 USDT
≃0 또는 ?
-18.72%
 FAIR/ETH  0.00001208 ETH
≃0 또는 ?
-2.50%
 FAIR/USDT  0.00214 USDT
≃0 또는 ?
-4.04%
 FSN/USDT  0.2922 USDT
≃0 또는 ?
-8.80%
 FTM/USDT  0.0117 USDT
≃3.53만 USDT
-4.10%
 FUN/BTC  0.000000443 BTC
≃0 또는 ?
0.68%
 GAS/BTC  0.000162 BTC
≃0 또는 ?
-1.82%
 GAS/ETH  0.0075 ETH
≃0 또는 ?
-1.32%
 GAS/USDT  1.32 USDT
≃0 또는 ?
-2.22%
 GNT/BTC  0.0000053 BTC
≃0 BTC
1.92%
 GNT/ETH  0.00027 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 GNT/USDT  0.0434 USDT
≃395.03 USDT
0.70%
 GNX/BTC  0.00000124 BTC
≃0 또는 ?
-3.88%
 GNX/ETH  0.000057 ETH
≃0 또는 ?
-1.72%
 GTO/BTC  0.00000156 BTC
≃0 또는 ?
1.30%
 GTO/ETH  0.000071 ETH
≃0 또는 ?
-1.39%
 GTO/USDT  0.0126 USDT
≃0 또는 ?
0.00
 GUSD/BTC  0.0001216 BTC
≃0 또는 ?
3.67%
 GUSD/USDT  1.001 USDT
≃0 또는 ?
0.78%
HBAR/USDT  0.0304 USDT
≃0 또는 ?
3.75%
 HC/BTC  0.000189 BTC
≃0.01 BTC
3.28%
 HC/ETH  0.0089 ETH
≃0 또는 ?
3.49%
 HC/USDT  1.53 USDT
≃0 또는 ?
1.12%
 HMC/BTC  0.00000107 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 HMC/ETH  0.0000546 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 HMC/USDT  0.00867 USDT
≃0 또는 ?
-0.12%
 HPB/BTC  0.0000112 BTC
≃0 또는 ?
10.89%
 HPB/ETH  0.00051 ETH
≃0 또는 ?
10.87%
 HPB/USDT  0.0906 USDT
≃43.83 USDT
9.55%
 HYC/BTC  0.00000059 BTC
≃0.39 BTC
1.72%
 HYC/ETH  0.0000274 ETH
≃0.97 ETH
2.24%
 HYC/KRW  5.7 KRW
≃0.29억 KRW
1.79%
 HYC/USDT  0.00485 USDT
≃4717.39 USDT
2.32%
 ICX/BTC  0.0000197 BTC
≃0 또는 ?
-1.50%
 ICX/ETH  0.00091 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ICX/USDT  0.1596 USDT
≃0 또는 ?
-3.04%
 INS/BTC  0.0000225 BTC
≃0 또는 ?
1.35%
 INS/ETH  0.00103 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 INS/USDT  0.181 USDT
≃0 또는 ?
0.00
 INSUR/BTC  0.0000000171 BTC
≃0 또는 ?
-3.39%
 INSUR/ETH  0.00000088 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 INSUR/USDT  0.000138 USDT
≃0 또는 ?
-3.50%
 INT/BTC  0.0000025 BTC
≃0 또는 ?
5.93%
 INT/ETH  0.000115 ETH
≃0 또는 ?
6.48%
 INT/USDT  0.0203 USDT
≃0 또는 ?
5.18%
 IOST/BTC  0.00000078 BTC
≃0 또는 ?
2.63%
 IOST/ETH  0.0000356 ETH
≃0 또는 ?
-0.56%
 IOST/USDT  0.00632 USDT
≃2058 USDT
0.32%
 IOTA/BTC  0.0000302 BTC
≃0.02 BTC
-0.33%
 IOTA/ETH  0.00138 ETH
≃0.08 ETH
-1.43%
 IOTA/KRW  289 KRW
≃968.32만 KRW
-1.70%
 IOTA/USDT  0.245 USDT
≃47.15 USDT
-0.41%
 IPC/USDT  0.0502 USDT
≃0 또는 ?
-4.38%
 ITC/BTC  0.0000141 BTC
≃0 BTC
-3.42%
 ITC/ETH  0.00109 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ITC/USDT  0.1206 USDT
≃15.92 USDT
-1.47%
 KAN/BTC  0.000000302 BTC
≃0 또는 ?
-5.92%
 KAN/ETH  0.00001388 ETH
≃0 또는 ?
-5.19%
 KAN/USDT  0.00245 USDT
≃0 또는 ?
-5.04%
 KCASH/BTC  0.0000007 BTC
≃0 또는 ?
-4.11%
 KCASH/ETH  0.0000325 ETH
≃0 또는 ?
-4.41%
 KCASH/USDT  0.00568 USDT
≃0 또는 ?
-4.22%
 KNC/BTC  0.000021 BTC
≃0.09 BTC
1.94%
 KNC/KRW  201 KRW
≃0.14억 KRW
3.61%
 KNC/USDT  0.1697 USDT
≃288.42 USDT
1.92%
 LAMB/USDT  0.0352 USDT
≃8134.17 USDT
0.86%
 LBA/BTC  0.00000308 BTC
≃0 또는 ?
-2.84%
 LBA/ETH  0.0001065 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 LBA/USDT  0.0249 USDT
≃0 또는 ?
-3.86%
 LET/BTC  0.000000442 BTC
≃0 또는 ?
2.08%
 LET/ETH  0.0000281 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 LET/USDT  0.003731 USDT
≃0 또는 ?
9.77%
 LIGHT/BTC  0.0000000011 BTC
≃0 또는 ?
-8.33%
 LIGHT/ETH  0.000000049 ETH
≃0 또는 ?
-7.55%
 LIGHT/USDT  0.0000087 USDT
≃0 또는 ?
-6.45%
 LINK/BTC  0.000338 BTC
≃0 또는 ?
0.90%
 LINK/ETH  0.01547 ETH
≃0 또는 ?
-0.19%
 LINK/USDT  2.7406 USDT
≃85.52 USDT
0.84%
 LRC/BTC  0.00000346 BTC
≃0 또는 ?
-0.86%
 LRC/ETH  0.000158 ETH
≃0 또는 ?
-1.86%
 LRC/USDT  0.0281 USDT
≃0 또는 ?
-1.06%
 LSK/BTC  0.000093 BTC
≃0 또는 ?
-7.00%
 LSK/ETH  0.00434 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 LSK/USDT  0.77 USDT
≃0 또는 ?
-6.10%
 LTC/BTC  0.006882 BTC
≃12.11 BTC
0.13%
 LTC/ETH  0.3162 ETH
≃21.39 ETH
-0.41%
 LTC/KRW  65500 KRW
≃901.65만 KRW
-0.38%
 LTC/USDT  55.92 USDT
≃4.59만 USDT
0.11%
 MANA/BTC  0.00000335 BTC
≃0 또는 ?
-0.89%
 MANA/ETH  0.000155 ETH
≃0 또는 ?
-0.64%
 MANA/USDT  0.0272 USDT
≃0 또는 ?
-1.09%
 MCO/BTC  0.000541 BTC
≃0.08 BTC
7.77%
 MCO/ETH  0.0251 ETH
≃0 또는 ?
7.73%
 MCO/USDT  4.39 USDT
≃1664.24 USDT
7.60%
 MDA/USDT  0.6395 USDT
≃0 또는 ?
-0.02%
 MDT/BTC  0.000001337 BTC
≃0 또는 ?
-3.67%
 MDT/ETH  0.00006124 ETH
≃0 또는 ?
-4.01%
 MDT/USDT  0.010812 USDT
≃0 또는 ?
-3.90%
 MITH/BTC  0.0000014 BTC
≃0 또는 ?
1.45%
 MITH/ETH  0.000063 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 MITH/KRW  13 KRW
≃4024 KRW
-13.33%
 MITH/USDT  0.0113 USDT
≃442.12 USDT
0.89%
 MKR/BTC  0.072 BTC
≃0 또는 ?
-6.49%
 MKR/ETH  3.32 ETH
≃0 또는 ?
-6.48%
 MKR/USDT  590.4 USDT
≃0 또는 ?
-6.20%
 MOF/BTC  0.00008432 BTC
≃0.06 BTC
-11.30%
 MOF/ETH  0.003982 ETH
≃0 또는 ?
-8.69%
 MOF/USDT  0.7106 USDT
≃606.78 USDT
-8.55%
 MOT/USDT  0.0069 USDT
≃0 또는 ?
1.47%
 MVP/ETH  0.00000264 ETH
≃0 또는 ?
-9.59%
 MVP/USDT  0.000467 USDT
≃0 또는 ?
-8.97%
 NANO/BTC  0.000111 BTC
≃0 또는 ?
5.71%
 NANO/ETH  0.00508 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 NANO/USDT  0.894 USDT
≃0 또는 ?
4.56%
 NAS/BTC  0.000063 BTC
≃0 또는 ?
1.61%
 NAS/ETH  0.00288 ETH
≃0 또는 ?
0.70%
 NAS/USDT  0.511 USDT
≃0 또는 ?
1.59%
 NEO/BTC  0.001458 BTC
≃4.53 BTC
6.27%
 NEO/ETH  0.0669 ETH
≃41.41 ETH
5.69%
 NEO/USDT  11.85 USDT
≃4.06만 USDT
6.18%
 NPXS/KRW  0.2 KRW
≃72.42만 KRW
0.00
 NULS/BTC  0.000043 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 NULS/ETH  0.00209 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 NULS/USDT  0.342 USDT
≃0 또는 ?
-2.29%
 NXT/BTC  0.00000158 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 OF/BTC  0.0000000202 BTC
≃0 또는 ?
-1.46%
 OF/ETH  0.00000094 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 OF/USDT  0.000164 USDT
≃0 또는 ?
-1.80%
 OMG/BTC  0.0001125 BTC
≃1.04 BTC
0.99%
 OMG/ETH  0.00517 ETH
≃3.24 ETH
0.58%
 OMG/KRW  1050 KRW
≃0.2억 KRW
0.96%
 OMG/USDT  0.917 USDT
≃5711.03 USDT
1.21%
 ONT/BTC  0.0000919 BTC
≃0 또는 ?
1.55%
 ONT/ETH  0.00422 ETH
≃0 또는 ?
1.20%
 ONT/USDT  0.7477 USDT
≃0 또는 ?
1.77%
 ORS/BTC  0.000000881 BTC
≃0.07 BTC
-41.50%
 ORS/ETH  0.0000404 ETH
≃0.21 ETH
-41.95%
 ORS/USDT  0.00716 USDT
≃346.52 USDT
-41.88%
 PAX/BTC  0.0001232 BTC
≃1.53만 BTC
0.00
 PAX/USDT  1.0021 USDT
≃2910.33 USDT
-0.04%
 PAY/BTC  0.0000083 BTC
≃0 또는 ?
1.22%
 PAY/ETH  0.00064 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 PAY/USDT  0.0673 USDT
≃0 또는 ?
0.60%
 PMA/KRW  0.32 KRW
≃1.29만 KRW
-3.03%
 PPT/ETH  0.00323 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 PPT/USDT  0.53 USDT
≃0 또는 ?
6.00%
 PRA/ETH  0.000194 ETH
≃0 또는 ?
0.52%
 PRA/USDT  0.034 USDT
≃0 또는 ?
-0.87%
 PST/BTC  0.00000409 BTC
≃0 또는 ?
-5.32%
 PST/ETH  0.00049 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 PST/USDT  0.035 USDT
≃0 또는 ?
5.11%
 QTUM/BTC  0.000239 BTC
≃4.7 BTC
1.27%
 QTUM/ETH  0.011 ETH
≃0.92 ETH
1.85%
 QTUM/KRW  2260 KRW
≃0.35억 KRW
-0.44%
 QTUM/USDT  1.94 USDT
≃5.14만 USDT
1.57%
 QUN/BTC  0.000000709 BTC
≃0 또는 ?
-1.80%
 QUN/ETH  0.0000386 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 QUN/USDT  0.00573 USDT
≃0 또는 ?
-2.39%
 R/BTC  0.0000052 BTC
≃0 또는 ?
-3.70%
 R/ETH  0.00046 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 R/USDT  0.042 USDT
≃0 또는 ?
-2.33%
 RCT/ETH  0.00000236 ETH
≃0 또는 ?
0.85%
 REF/ETH  0.0008 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 RFR/BTC  0.000000094 BTC
≃0 또는 ?
-1.05%
 RFR/ETH  0.00000657 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 RFR/USDT  0.00075 USDT
≃0 또는 ?
-2.60%
 RNT/ETH  0.000134 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 RNT/USDT  0.0095 USDT
≃0 또는 ?
1.06%
 SC/BTC  0.000000228 BTC
≃0 또는 ?
1.33%
 SC/ETH  0.0000105 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SC/USDT  0.00185 USDT
≃0 또는 ?
1.09%
 SDA/ETH  0.0000068 ETH
≃0 또는 ?
-1.45%
 SHOW/USDT  0.00067 USDT
≃0 또는 ?
1.36%
 SNC/BTC  0.00000225 BTC
≃0 또는 ?
-5.06%
 SNC/ETH  0.000114 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SNT/BTC  0.000001485 BTC
≃0 또는 ?
0.34%
 SNT/ETH  0.000074 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SNT/USDT  0.012 USDT
≃0 또는 ?
0.00
 SOC/BTC  0.00000062 BTC
≃0 또는 ?
12.73%
 SOC/ETH  0.000023 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SOC/USDT  0.00442 USDT
≃0 또는 ?
-2.00%
 SPND/BTC  0.000000275 BTC
≃0 또는 ?
-4.51%
 SSC/BTC  0.000000248 BTC
≃0 또는 ?
-0.40%
 SSC/ETH  0.0000114 ETH
≃0 또는 ?
-2.56%
 SSC/USDT  0.00199 USDT
≃0 또는 ?
-2.93%
 STC/BTC  0.000000366 BTC
≃0 또는 ?
-16.63%
 STC/USDT  0.002936 USDT
≃0 또는 ?
-16.64%
 STORJ/ETH  0.0008 ETH
≃0 또는 ?
2.56%
 STORJ/USDT  0.1415 USDT
≃0 또는 ?
3.21%
 SWFTC/BTC  0.000000127 BTC
≃0 또는 ?
0.79%
 SWFTC/ETH  0.00000585 ETH
≃0 또는 ?
0.69%
 SWFTC/USDT  0.001035 USDT
≃0 또는 ?
1.17%
 TCT/BTC  0.00000138 BTC
≃0 또는 ?
-4.83%
 TCT/USDT  0.0112 USDT
≃0 또는 ?
-4.27%
 THETA/BTC  0.0000116 BTC
≃0 또는 ?
4.50%
 THETA/ETH  0.000563 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 THETA/USDT  0.0937 USDT
≃0 또는 ?
3.08%
 TOPC/ETH  0.00006042 ETH
≃0 또는 ?
-3.85%
 TOPC/USDT  0.01055 USDT
≃0 또는 ?
-2.59%
 TRA/ETH  0.000000101 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 TRIO/BTC  0.000000212 BTC
≃0 또는 ?
-1.40%
 TRIO/ETH  0.0000097 ETH
≃0 또는 ?
-3.00%
 TRIO/USDT  0.00172 USDT
≃0 또는 ?
-2.27%
 TRUE/BTC  0.0000312 BTC
≃0 BTC
5.76%
 TRUE/ETH  0.00141 ETH
≃0 또는 ?
2.17%
 TRUE/USDT  0.253 USDT
≃174.11 USDT
5.42%
 TRX/BTC  0.000002094 BTC
≃5.44 BTC
0.67%
 TRX/ETH  0.0000962 ETH
≃110.29 ETH
0.10%
 TRX/KRW  19.5 KRW
≃0.43억 KRW
-2.99%
 TRX/USDT  0.017 USDT
≃16.68만 USDT
0.59%
 TUSD/BTC  0.0001232 BTC
≃6247.73 BTC
-0.08%
 TUSD/USDT  1.0012 USDT
≃176.11 USDT
-0.01%
 UCT/ETH  0.00004 ETH
≃0 또는 ?
-5.88%
 UGC/BTC  0.000000256 BTC
≃0 또는 ?
-4.83%
 UGC/USDT  0.00207 USDT
≃0 또는 ?
-5.05%
 USDC/BTC  0.0001233 BTC
≃0 또는 ?
0.57%
 USDC/USDT  1.0009 USDT
≃2377.99 USDT
0.17%
 USDT/KRW  1170.3 KRW
≃6.87억 KRW
0.05%
 UTK/USDT  0.0178 USDT
≃0 또는 ?
5.95%
 VIB/BTC  0.00000419 BTC
≃0.01 BTC
6.35%
 VIB/ETH  0.0001 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 VIB/USDT  0.034 USDT
≃5.49 USDT
6.92%
 VITE/BTC  0.00000124 BTC
≃0 또는 ?
-1.59%
 VITE/ETH  0.000116 ETH
≃0 또는 ?
0.00
VSYS/USDT  0.0675 USDT
≃0 또는 ?
-0.59%
 WAVES/BTC  0.000088 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 WAVES/ETH  0.004 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 WAVES/USDT  0.72 USDT
≃0 또는 ?
1.41%
 WIN/BTC  0.0000001053 BTC
≃0.03 BTC
-10.23%
 WIN/ETH  0.0000049 ETH
≃0 또는 ?
-8.92%
 WIN/USDT  0.000864 USDT
≃0 또는 ?
-9.15%
 WTC/BTC  0.000081 BTC
≃0 또는 ?
-2.41%
 WTC/ETH  0.00377 ETH
≃0 또는 ?
-1.57%
 WTC/USDT  0.663 USDT
≃0 또는 ?
-1.34%
WXT/USDT  0.01128 USDT
≃0 또는 ?
-4.49%
 XAS/BTC  0.00000704 BTC
≃0 또는 ?
-6.01%
 XAS/USDT  0.0588 USDT
≃0 또는 ?
-2.00%
 XEM/BTC  0.0000049 BTC
≃0 또는 ?
2.08%
 XEM/ETH  0.000223 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 XEM/KRW  48 KRW
≃737.26만 KRW
0.00
 XEM/USDT  0.0394 USDT
≃74.71 USDT
0.00
 XLM/BTC  0.00000807 BTC
≃0.9 BTC
0.50%
 XLM/ETH  0.00037 ETH
≃26.79 ETH
-0.27%
 XLM/KRW  81 KRW
≃0.12억 KRW
0.00
 XLM/USDT  0.0655 USDT
≃1.1만 USDT
0.46%
 XRP/BTC  0.00003114 BTC
≃95.74 BTC
2.00%
 XRP/ETH  0.001431 ETH
≃586.08 ETH
1.49%
 XRP/KRW  297 KRW
≃1억 KRW
2.06%
 XRP/USDT  0.253 USDT
≃29.82만 USDT
2.02%
 XTZ/BTC  0.0001439 BTC
≃13.76 BTC
-1.20%
 XTZ/USDT  1.1596 USDT
≃190.93 USDT
-1.41%
 XUC/BTC  0.00013773 BTC
≃0 또는 ?
-0.81%
 XUC/ETH  0.00742468 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 XUC/USDT  1.1099 USDT
≃0 또는 ?
-2.28%
 YEE/USDT  0.0012 USDT
≃0 또는 ?
-2.83%
 YOU/BTC  0.00000701 BTC
≃0 또는 ?
-2.23%
 YOU/ETH  0.0003213 ETH
≃0 또는 ?
-3.22%
 YOU/USDT  0.05698 USDT
≃0 또는 ?
-2.91%
 YOYO/BTC  0.0000017 BTC
≃0.24 BTC
7.59%
 YOYO/ETH  0.00007499 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 YOYO/KRW  17 KRW
≃67.65만 KRW
-32.54%
 YOYO/USDT  0.0139 USDT
≃875.14 USDT
7.75%
 ZCO/BTC  0.00000029 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 ZCO/ETH  0.0000273 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ZEC/BTC  0.0042 BTC
≃0 또는 ?
2.44%
 ZEC/ETH  0.194 ETH
≃0 또는 ?
0.52%
 ZEC/USDT  34.4 USDT
≃0 또는 ?
1.18%
 ZIL/BTC  0.00000073 BTC
≃0 BTC
0.00
 ZIL/ETH  0.000033 ETH
≃0.19 ETH
0.00
 ZIL/USDT  0.00594 USDT
≃21.99 USDT
1.02%
 ZIP/BTC  0.000000025 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 ZIP/ETH  0.00000131 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ZIP/USDT  0.000193 USDT
≃0 또는 ?
-5.39%
 ZRX/BTC  0.000033 BTC
≃0.98 BTC
6.97%
 ZRX/ETH  0.00151 ETH
≃1.82 ETH
6.34%
 ZRX/USDT  0.268 USDT
≃135.37 USDT
6.77%
OKEx Korea 코멘트
닉네임 코멘트 날짜  
첫 코멘트를 남겨주세요!
중요: 이 페이지에 표시된 정보 중 일부는 특정한 주기마다 수집된 각 출처의 원본 웹 정보를 최적화 및 재가공하여 표시합니다. 일부 정보는 시간 지연이 있을 수 있으며 일부는 각 정보에 표시되어 있습니다. 이곳의 정보는 대략적인 시세 확인 및 연구를 위한 용도이며, 이를 통해 발생한 어떠한 피해나 잘못된 이해 및 판단에 대해 일절 책임이 없습니다.
주의: 기본 암호화폐 고유 코드(심볼)는 CoinMarketCap® 혹은 CoinGecko®가 제공하는 정보에 준하며, 중복되는 코드중 일부는 각 거래소에서 제공되는 코드가 사용되었습니다. 일부 암호화폐의 시세, 등락률 등 거래소에서 직접 제공하는 정보 외의 암호화폐 명칭, 아이콘 혹은 서술 정보는 같은 코드를 가지는 다른 암호화폐의 정보로 표시될 수 있습니다.
제휴 문의 · 정보 수정 요청 : bitscape@bitscape.me
© 2019 빗스케이프 | Bitscape.me