OKEx Korea   

  페이지 갱신:   
명칭 시세 24시 변동률  
 ORS/USDT  0.01979 USDT
≃0 또는 ?
-3.32%
 AAC/BTC  0.000000217 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 AAC/ETH  0.00001021 ETH
≃0 또는 ?
2.20%
 AAC/KRW  2.2 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 AAC/USDT  0.00187 USDT
≃0 또는 ?
-2.09%
 ABL/BTC  0.00000094 BTC
≃0 또는 ?
8.05%
 ABL/ETH  0.00004379 ETH
≃0 또는 ?
8.07%
 ABT/BTC  0.0000256 BTC
≃0 또는 ?
10.34%
 ABT/ETH  0.001205 ETH
≃0 또는 ?
11.88%
 ABT/USDT  0.2229 USDT
≃179.92 USDT
9.75%
 ACE/BTC  0.00000245 BTC
≃0 또는 ?
-0.81%
 ACT/BTC  0.000001 BTC
≃0 또는 ?
-1.96%
 ACT/ETH  0.0000536 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ACT/USDT  0.00865 USDT
≃0 또는 ?
-2.15%
 ADA/BTC  0.00000491 BTC
≃0.13 BTC
-1.21%
 ADA/ETH  0.00023 ETH
≃5.63 ETH
-0.43%
 ADA/USDT  0.0423 USDT
≃3838.89 USDT
-2.53%
 AE/BTC  0.00002681 BTC
≃0 또는 ?
-0.89%
 AE/ETH  0.00126 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 AE/USDT  0.232 USDT
≃0 또는 ?
-2.11%
ALGO/BTC  0.0000325 BTC
≃0 또는 ?
-2.99%
ALGO/ETH  0.001527 ETH
≃0 또는 ?
-2.61%
ALGO/USDT  0.281 USDT
≃0 또는 ?
-4.42%
ALV/USDT  0.00305 USDT
≃0 또는 ?
0.33%
AMON/KRW  1.9 KRW
≃1.03억 KRW
-20.83%
 ARDR/BTC  0.00000617 BTC
≃0.07 BTC
-2.53%
 ARK/BTC  0.000024 BTC
≃0 또는 ?
-4.00%
 ARK/ETH  0.00136 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ARK/USDT  0.214 USDT
≃0 또는 ?
-2.73%
 AST/USDT  0.0237 USDT
≃0 또는 ?
0.00
 ATOM/BTC  0.00044709 BTC
≃63.32 BTC
-2.74%
 ATOM/ETH  0.021046 ETH
≃0 또는 ?
-2.12%
 ATOM/USDT  3.87 USDT
≃42.57 USDT
-3.73%
 AUTO/ETH  0.00000252 ETH
≃13.33 ETH
-20.50%
 AUTO/KRW  0.58 KRW
≃1.54억 KRW
-15.94%
 BCD/BTC  0.000057 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 BCD/USDT  0.495 USDT
≃0 또는 ?
-1.79%
 BCH/BTC  0.03204 BTC
≃14.04 BTC
-1.32%
 BCH/KRW  323600 KRW
≃9.18억 KRW
-2.29%
 BCH/USDT  276.95 USDT
≃13.6만 USDT
-2.66%
 BCX/BTC  0.00000004 BTC
≃0 또는 ?
33.33%
 BEC/BTC  0.00000924 BTC
≃0 또는 ?
0.11%
 BEC/ETH  0.000311 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 BEC/USDT  0.08 USDT
≃0 또는 ?
-0.74%
 BKX/BTC  0.00000096 BTC
≃0.03 BTC
7.87%
 BKX/ETH  0.000041 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 BKX/USDT  0.0085 USDT
≃2919.3 USDT
7.59%
 BLOC/BTC  0.00000028 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 BLOC/USDT  0.00239 USDT
≃0 또는 ?
-1.24%
 BNT/BTC  0.000038 BTC
≃0 BTC
2.70%
 BNT/ETH  0.00177 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 BNT/USDT  0.323 USDT
≃32.88 USDT
1.25%
 BSV/BTC  0.014555 BTC
≃1.4 BTC
-0.25%
 BSV/KRW  147500 KRW
≃11.78억 KRW
-1.47%
 BSV/USDT  125.93 USDT
≃1.53만 USDT
-1.56%
 BTC/KRW  10102000 KRW
≃32.78억 KRW
-0.86%
 BTC/USDT  8645.7 USDT
≃45.72만 USDT
-1.33%
 BTG/BTC  0.00094 BTC
≃0 또는 ?
-3.09%
 BTG/USDT  8.12 USDT
≃0 또는 ?
-3.79%
 BTM/BTC  0.00001322 BTC
≃0 또는 ?
-2.15%
 BTM/ETH  0.00062 ETH
≃0 또는 ?
-1.59%
 BTM/USDT  0.1145 USDT
≃0 또는 ?
-3.05%
 BTT/BTC  0.00000005 BTC
≃0 또는 ?
2.04%
 BTT/ETH  0.0000023 ETH
≃0 또는 ?
-1.29%
 BTT/KRW  0.55 KRW
≃199.99 KRW
10.00%
 BTT/USDT  0.000425 USDT
≃0 또는 ?
-2.30%
 BWX/KRW  53 KRW
≃51.45만 KRW
0.00
 CAI/BTC  0.0000000112 BTC
≃0 또는 ?
-2.61%
 CAI/ETH  0.000000527 ETH
≃0 또는 ?
-1.31%
 CAI/USDT  0.0000976 USDT
≃0 또는 ?
-2.01%
 CHAT/BTC  0.000000271 BTC
≃0 또는 ?
-1.09%
 CHAT/USDT  0.00236 USDT
≃0 또는 ?
-0.84%
 CIC/BTC  0.0000000909 BTC
≃0 또는 ?
-2.99%
 CIC/ETH  0.00000427 ETH
≃0 또는 ?
-2.29%
 CIC/USDT  0.000785 USDT
≃0 또는 ?
-5.08%
 CMT/BTC  0.0000024 BTC
≃0 또는 ?
12.68%
 CMT/ETH  0.000111 ETH
≃0 또는 ?
9.90%
 CMT/USDT  0.0206 USDT
≃0 또는 ?
9.57%
 CRO/USDT  0.0365 USDT
≃2.62만 USDT
4.58%
 CTXC/BTC  0.000015 BTC
≃0.04 BTC
82.93%
 CTXC/ETH  0.000707 ETH
≃1.9 ETH
82.69%
 CTXC/USDT  0.13 USDT
≃6869.86 USDT
80.31%
 CVC/BTC  0.0000046 BTC
≃0 또는 ?
2.22%
 CVC/ETH  0.000213 ETH
≃0 또는 ?
0.47%
 CVC/USDT  0.0392 USDT
≃0 또는 ?
-1.51%
 CVT/BTC  0.00000066 BTC
≃0 또는 ?
1.54%
 CVT/USDT  0.0057 USDT
≃0 또는 ?
0.35%
 DASH/BTC  0.00796 BTC
≃0.02 BTC
0.25%
 DASH/ETH  0.375 ETH
≃0 또는 ?
0.81%
 DASH/KRW  81000 KRW
≃0.18억 KRW
-0.74%
 DASH/USDT  68.9 USDT
≃281.59 USDT
-1.15%
 DCR/BTC  0.0025 BTC
≃0 또는 ?
-0.40%
 DCR/ETH  0.12 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 DCR/USDT  21.63 USDT
≃0 또는 ?
-1.64%
 DENT/KRW  0.3 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 DGB/BTC  0.0000008 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 DGB/ETH  0.0000388 ETH
≃0.06 ETH
0.00
 DGB/USDT  0.00685 USDT
≃0 또는 ?
-1.30%
 DGD/BTC  0.0014 BTC
≃0 또는 ?
-0.71%
 DGD/ETH  0.065 ETH
≃0 또는 ?
-5.80%
 DGD/USDT  12.11 USDT
≃0 또는 ?
-0.49%
 DOGE/USDT  0.00266 USDT
≃0 또는 ?
-1.04%
 DPY/BTC  0.00000487 BTC
≃0 또는 ?
-2.01%
 DPY/ETH  0.000191 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 DPY/USDT  0.0421 USDT
≃0 또는 ?
-3.66%
EDGE/BTC  0.00000641 BTC
≃0 또는 ?
14.46%
EDGE/ETH  0.000284 ETH
≃0 또는 ?
0.00
EDGE/USDT  0.0512 USDT
≃0 또는 ?
-2.10%
 EDO/BTC  0.000033 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 EDO/ETH  0.00207 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 EDO/USDT  0.314 USDT
≃0 또는 ?
0.00
 EGT/BTC  0.000000315 BTC
≃0 또는 ?
-5.41%
 EGT/ETH  0.00001473 ETH
≃0 또는 ?
-5.76%
 EGT/KRW  1.79 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 EGT/USDT  0.002709 USDT
≃5040.11 USDT
-7.48%
 ELF/BTC  0.0000095 BTC
≃0 또는 ?
4.40%
 ELF/ETH  0.000446 ETH
≃0 또는 ?
4.21%
 ELF/KRW  93 KRW
≃882.22만 KRW
2.20%
 ELF/USDT  0.0818 USDT
≃36.05 USDT
2.00%
 EOS/BTC  0.00039 BTC
≃37.96 BTC
-1.02%
 EOS/ETH  0.01832 ETH
≃92.6 ETH
-0.60%
 EOS/KRW  3945 KRW
≃5.79억 KRW
-1.74%
 EOS/USDT  3.372 USDT
≃13.64만 USDT
-2.37%
 ETC/BTC  0.0005441 BTC
≃12.15 BTC
-1.72%
 ETC/ETH  0.02557 ETH
≃41.33 ETH
-1.27%
 ETC/KRW  5510 KRW
≃0.28억 KRW
-2.13%
 ETC/USDT  4.703 USDT
≃5.37만 USDT
-2.99%
 ETH/BTC  0.02126 BTC
≃84.01 BTC
-0.61%
 ETH/KRW  214200 KRW
≃7.61억 KRW
-2.10%
 ETH/USDT  183.87 USDT
≃39.57만 USDT
-1.90%
 ETM/USDT  0.0326 USDT
≃0 또는 ?
-7.65%
 FAIR/ETH  0.00001388 ETH
≃0 또는 ?
1.31%
 FAIR/USDT  0.00251 USDT
≃0 또는 ?
-3.83%
 FSN/USDT  0.3248 USDT
≃0 또는 ?
-7.39%
 FTM/USDT  0.0132 USDT
≃1.53만 USDT
-3.65%
 FUN/BTC  0.00000042 BTC
≃0 또는 ?
-4.55%
 GAS/BTC  0.000171 BTC
≃0 또는 ?
-4.47%
 GAS/ETH  0.0081 ETH
≃0 또는 ?
-3.57%
 GAS/USDT  1.47 USDT
≃0 또는 ?
-6.37%
 GNT/BTC  0.0000052 BTC
≃0.02 BTC
0.00
 GNT/ETH  0.00027 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 GNT/USDT  0.0451 USDT
≃1029.25 USDT
0.00
 GNX/BTC  0.00000138 BTC
≃0 또는 ?
3.76%
 GNX/ETH  0.000065 ETH
≃0 또는 ?
4.84%
 GTO/BTC  0.0000015 BTC
≃0 또는 ?
-1.32%
 GTO/ETH  0.00007 ETH
≃0 또는 ?
-1.41%
 GTO/USDT  0.0129 USDT
≃0 또는 ?
-3.73%
 GUSD/BTC  0.0001233 BTC
≃0 또는 ?
-0.32%
 GUSD/USDT  0.9994 USDT
≃0 또는 ?
0.46%
HBAR/USDT  0.0339 USDT
≃0 또는 ?
-3.69%
 HC/BTC  0.000209 BTC
≃0 또는 ?
-1.88%
 HC/ETH  0.0098 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 HC/USDT  1.83 USDT
≃0 또는 ?
-2.30%
 HMC/BTC  0.00000114 BTC
≃0 또는 ?
-0.87%
 HMC/ETH  0.0000546 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 HMC/USDT  0.0101 USDT
≃0 또는 ?
-3.81%
 HPB/BTC  0.0000133 BTC
≃0 BTC
-9.52%
 HPB/ETH  0.00061 ETH
≃0 또는 ?
-10.29%
 HPB/USDT  0.1155 USDT
≃0 또는 ?
-10.19%
 HYC/BTC  0.00000056 BTC
≃0.64 BTC
-1.75%
 HYC/ETH  0.000026 ETH
≃2.29 ETH
-2.99%
 HYC/KRW  5.6 KRW
≃0.42억 KRW
-5.08%
 HYC/USDT  0.00479 USDT
≃1.73만 USDT
-4.58%
 ICX/BTC  0.0000185 BTC
≃0 또는 ?
-1.07%
 ICX/ETH  0.00091 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ICX/USDT  0.1589 USDT
≃0 또는 ?
-3.05%
 INS/BTC  0.0000213 BTC
≃0 또는 ?
-0.47%
 INS/ETH  0.001 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 INS/USDT  0.184 USDT
≃0 또는 ?
-1.08%
 INSUR/BTC  0.0000000178 BTC
≃0 또는 ?
-2.20%
 INSUR/ETH  0.00000088 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 INSUR/USDT  0.000153 USDT
≃0 또는 ?
-3.16%
 INT/BTC  0.00000255 BTC
≃0 또는 ?
-1.54%
 INT/ETH  0.00012 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 INT/USDT  0.022 USDT
≃0 또는 ?
-3.51%
 IOST/BTC  0.00000073 BTC
≃0 또는 ?
-1.35%
 IOST/ETH  0.0000343 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 IOST/USDT  0.00633 USDT
≃0 또는 ?
-1.25%
 IOTA/BTC  0.0000304 BTC
≃0.02 BTC
3.05%
 IOTA/ETH  0.00143 ETH
≃0 또는 ?
4.38%
 IOTA/KRW  310 KRW
≃0.12억 KRW
0.32%
 IOTA/USDT  0.264 USDT
≃390.53 USDT
1.93%
 IPC/USDT  0.0542 USDT
≃0 또는 ?
-6.07%
 ITC/BTC  0.0000163 BTC
≃0 또는 ?
15.60%
 ITC/ETH  0.00109 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ITC/USDT  0.1422 USDT
≃0 또는 ?
13.31%
 KAN/BTC  0.00000032 BTC
≃0 또는 ?
-0.31%
 KAN/ETH  0.00001514 ETH
≃0 또는 ?
1.41%
 KAN/USDT  0.00279 USDT
≃0 또는 ?
-0.71%
 KCASH/BTC  0.00000077 BTC
≃0 또는 ?
-3.75%
 KCASH/ETH  0.0000359 ETH
≃0 또는 ?
-2.97%
 KCASH/USDT  0.00658 USDT
≃0 또는 ?
-5.73%
 KNC/BTC  0.0000204 BTC
≃0.01 BTC
-3.77%
 KNC/KRW  209 KRW
≃0.12억 KRW
-2.34%
 KNC/USDT  0.1775 USDT
≃118.31 USDT
-4.36%
 LAMB/USDT  0.041 USDT
≃17.79만 USDT
-1.68%
 LBA/BTC  0.00000258 BTC
≃0 BTC
4.88%
 LBA/ETH  0.0001065 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 LBA/USDT  0.0219 USDT
≃21.42 USDT
1.86%
 LET/BTC  0.000000472 BTC
≃0 또는 ?
3.74%
 LET/ETH  0.0000281 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 LET/USDT  0.004129 USDT
≃0 또는 ?
3.72%
 LIGHT/BTC  0.0000000013 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 LIGHT/ETH  0.000000058 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 LIGHT/USDT  0.0000107 USDT
≃62.13 USDT
-1.83%
 LINK/BTC  0.000355 BTC
≃0 또는 ?
2.60%
 LINK/ETH  0.01705 ETH
≃0 또는 ?
7.10%
 LINK/USDT  3.0703 USDT
≃62.52 USDT
1.65%
 LRC/BTC  0.00000362 BTC
≃0 또는 ?
0.84%
 LRC/ETH  0.00017 ETH
≃0 또는 ?
1.19%
 LRC/USDT  0.0313 USDT
≃0 또는 ?
-0.63%
 LSK/BTC  0.000088 BTC
≃0 또는 ?
3.53%
 LSK/ETH  0.00434 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 LSK/USDT  0.79 USDT
≃0 또는 ?
6.76%
 LTC/BTC  0.006825 BTC
≃25 BTC
-1.76%
 LTC/ETH  0.3209 ETH
≃23.29 ETH
-1.20%
 LTC/KRW  69340 KRW
≃0.1억 KRW
-1.97%
 LTC/USDT  59.03 USDT
≃9.17만 USDT
-3.01%
 MANA/BTC  0.00000344 BTC
≃0 또는 ?
0.88%
 MANA/ETH  0.000161 ETH
≃0 또는 ?
1.26%
 MANA/USDT  0.0296 USDT
≃0 또는 ?
-1.33%
 MCO/BTC  0.000488 BTC
≃0 또는 ?
-3.75%
 MCO/ETH  0.023 ETH
≃0 또는 ?
-2.95%
 MCO/USDT  4.21 USDT
≃0 또는 ?
-5.18%
 MDA/USDT  0.7001 USDT
≃0 또는 ?
0.24%
 MDT/BTC  0.000001478 BTC
≃0 또는 ?
-1.60%
 MDT/ETH  0.00006945 ETH
≃0 또는 ?
-0.77%
 MDT/USDT  0.012744 USDT
≃0 또는 ?
-3.12%
 MITH/BTC  0.00000132 BTC
≃0 또는 ?
-2.94%
 MITH/ETH  0.000062 ETH
≃0 또는 ?
-1.59%
 MITH/KRW  15 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 MITH/USDT  0.0115 USDT
≃0 또는 ?
-3.36%
 MKR/BTC  0.075 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 MKR/ETH  3.49 ETH
≃0 또는 ?
0.58%
 MKR/USDT  649.7 USDT
≃0 또는 ?
-1.11%
 MOF/BTC  0.00009914 BTC
≃0 또는 ?
0.27%
 MOF/ETH  0.004748 ETH
≃0 또는 ?
0.81%
 MOF/USDT  0.8665 USDT
≃455.12 USDT
-1.13%
 MOT/USDT  0.0069 USDT
≃0 또는 ?
-1.43%
 MVP/ETH  0.00000351 ETH
≃0 또는 ?
-1.96%
 MVP/USDT  0.000635 USDT
≃0 또는 ?
-7.97%
 NANO/BTC  0.000111 BTC
≃0 또는 ?
-5.93%
 NANO/ETH  0.00515 ETH
≃0 또는 ?
-8.04%
 NANO/USDT  0.952 USDT
≃47.93 USDT
-5.08%
 NAS/BTC  0.000073 BTC
≃0 또는 ?
-1.35%
 NAS/ETH  0.00343 ETH
≃0 또는 ?
-2.00%
 NAS/USDT  0.629 USDT
≃0 또는 ?
-3.38%
 NEO/BTC  0.001454 BTC
≃4.25 BTC
-2.55%
 NEO/ETH  0.0683 ETH
≃15.49 ETH
-1.87%
 NEO/USDT  12.57 USDT
≃1.81만 USDT
-3.75%
 NPXS/KRW  0.22 KRW
≃534.89만 KRW
-4.35%
 NULS/BTC  0.000047 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 NULS/ETH  0.00227 ETH
≃0 또는 ?
2.25%
 NULS/USDT  0.4096 USDT
≃0 또는 ?
-2.20%
 NXT/BTC  0.00000265 BTC
≃0 또는 ?
42.47%
 OF/BTC  0.0000000204 BTC
≃0 또는 ?
-0.97%
 OF/ETH  0.00000096 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 OF/USDT  0.000176 USDT
≃0 또는 ?
-2.76%
 OMG/BTC  0.0001179 BTC
≃0.6 BTC
3.79%
 OMG/ETH  0.00555 ETH
≃0.99 ETH
4.72%
 OMG/KRW  1200 KRW
≃0.29억 KRW
2.56%
 OMG/USDT  1.02 USDT
≃1.23만 USDT
2.62%
 ONT/BTC  0.0001012 BTC
≃0 또는 ?
-3.62%
 ONT/ETH  0.00475 ETH
≃0 또는 ?
-3.26%
 ONT/USDT  0.874 USDT
≃0 또는 ?
-4.71%
 ORS/BTC  0.000002296 BTC
≃0 또는 ?
-1.71%
 ORS/ETH  0.0001078 ETH
≃0 또는 ?
-0.92%
 PAX/BTC  0.000116 BTC
≃5158.62 BTC
1.40%
 PAX/USDT  1.0026 USDT
≃659.91 USDT
-0.01%
 PAY/BTC  0.0000085 BTC
≃0 또는 ?
4.94%
 PAY/ETH  0.00064 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 PAY/USDT  0.0735 USDT
≃0 또는 ?
3.81%
 PMA/KRW  0.44 KRW
≃1.7만 KRW
0.00
 PPT/ETH  0.00323 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 PPT/USDT  0.58 USDT
≃0 또는 ?
7.41%
 PRA/ETH  0.000211 ETH
≃0 또는 ?
2.43%
 PRA/USDT  0.0385 USDT
≃0 또는 ?
-1.03%
 PST/BTC  0.0000045 BTC
≃0 또는 ?
-6.83%
 PST/ETH  0.00049 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 PST/USDT  0.0402 USDT
≃0 또는 ?
-1.71%
 QTUM/BTC  0.000268 BTC
≃6.65 BTC
3.88%
 QTUM/ETH  0.0126 ETH
≃2.33 ETH
4.13%
 QTUM/KRW  2690 KRW
≃0.63억 KRW
1.13%
 QTUM/USDT  2.32 USDT
≃12.83만 USDT
2.65%
 QUN/BTC  0.000000724 BTC
≃0 또는 ?
-0.55%
 QUN/ETH  0.0000386 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 QUN/USDT  0.0063 USDT
≃0 또는 ?
-0.79%
 R/BTC  0.0000051 BTC
≃0 또는 ?
-7.27%
 R/ETH  0.00046 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 R/USDT  0.045 USDT
≃0 또는 ?
-6.25%
 RCT/ETH  0.00000236 ETH
≃0 또는 ?
-2.48%
 REF/ETH  0.0008 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 RFR/BTC  0.00000009 BTC
≃0 또는 ?
2.27%
 RFR/ETH  0.00000657 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 RFR/USDT  0.00078 USDT
≃0 또는 ?
-6.02%
 RNT/ETH  0.000134 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 RNT/USDT  0.0108 USDT
≃0 또는 ?
-5.26%
 SC/BTC  0.00000023 BTC
≃0 또는 ?
-4.17%
 SC/ETH  0.0000109 ETH
≃0 또는 ?
-2.68%
 SC/USDT  0.00199 USDT
≃0 또는 ?
-4.78%
 SDA/ETH  0.0000074 ETH
≃0 또는 ?
10.45%
 SHOW/USDT  0.000723 USDT
≃0 또는 ?
-3.73%
 SNC/BTC  0.00000223 BTC
≃0 또는 ?
-5.11%
 SNC/ETH  0.000114 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SNT/BTC  0.00000148 BTC
≃0 또는 ?
-1.33%
 SNT/ETH  0.000074 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SNT/USDT  0.0127 USDT
≃0 또는 ?
-2.31%
 SOC/BTC  0.00000055 BTC
≃0 또는 ?
-1.79%
 SOC/ETH  0.000023 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SOC/USDT  0.00506 USDT
≃0 또는 ?
2.43%
 SPND/BTC  0.000000334 BTC
≃0 또는 ?
-8.99%
 SSC/BTC  0.000000293 BTC
≃0 또는 ?
-2.98%
 SSC/ETH  0.0000137 ETH
≃0 또는 ?
-2.84%
 SSC/USDT  0.00255 USDT
≃0 또는 ?
-3.77%
 STC/BTC  0.000000473 BTC
≃0 또는 ?
-7.98%
 STC/USDT  0.004092 USDT
≃553.21 USDT
-9.13%
 STORJ/ETH  0.00075 ETH
≃0 또는 ?
2.74%
 STORJ/USDT  0.1373 USDT
≃0 또는 ?
1.55%
 SWFTC/BTC  0.000000128 BTC
≃0 또는 ?
-2.29%
 SWFTC/ETH  0.00000602 ETH
≃0 또는 ?
-1.15%
 SWFTC/USDT  0.001107 USDT
≃0 또는 ?
-3.06%
 TCT/BTC  0.00000151 BTC
≃0 BTC
-0.66%
 TCT/USDT  0.013 USDT
≃24.9 USDT
-3.70%
 THETA/BTC  0.0000102 BTC
≃0 또는 ?
-0.97%
 THETA/ETH  0.000563 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 THETA/USDT  0.0896 USDT
≃0 또는 ?
-0.11%
 TOPC/ETH  0.00006103 ETH
≃0 또는 ?
-0.41%
 TOPC/USDT  0.01143 USDT
≃0 또는 ?
-3.46%
 TRA/ETH  0.000000101 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 TRIO/BTC  0.000000237 BTC
≃0.01 BTC
1.72%
 TRIO/ETH  0.0000111 ETH
≃0 또는 ?
2.78%
 TRIO/USDT  0.00205 USDT
≃0 또는 ?
0.99%
 TRUE/BTC  0.000037 BTC
≃0 또는 ?
-6.33%
 TRUE/ETH  0.00174 ETH
≃0 또는 ?
-5.43%
 TRUE/USDT  0.319 USDT
≃0 또는 ?
-7.80%
 TRX/BTC  0.000002222 BTC
≃7.4 BTC
-3.10%
 TRX/ETH  0.0001045 ETH
≃135.64 ETH
-2.52%
 TRX/KRW  22.1 KRW
≃0.54억 KRW
-4.33%
 TRX/USDT  0.01922 USDT
≃28.67만 USDT
-4.38%
 TUSD/BTC  0.0001159 BTC
≃888.39 BTC
1.31%
 TUSD/USDT  1.0032 USDT
≃1325.48 USDT
0.06%
 UBTC/USDT  1.0989 USDT
≃0 또는 ?
1.13%
 UCT/ETH  0.000046 ETH
≃0 또는 ?
4.55%
 UGC/BTC  0.000000278 BTC
≃0 또는 ?
1.09%
 UGC/USDT  0.00235 USDT
≃0 또는 ?
-4.08%
 USDC/BTC  0.0001157 BTC
≃0.01 BTC
1.49%
 USDC/USDT  1.003 USDT
≃1148.79 USDT
-0.10%
 USDT/KRW  1165.5 KRW
≃5.39억 KRW
0.21%
 UTK/USDT  0.0187 USDT
≃0 또는 ?
-3.61%
 VIB/BTC  0.0000029 BTC
≃0 또는 ?
-1.02%
 VIB/ETH  0.0001 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 VIB/USDT  0.0252 USDT
≃0 또는 ?
-1.18%
 VITE/BTC  0.00000129 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 VITE/ETH  0.000116 ETH
≃0 또는 ?
0.00
VSYS/USDT  0.0775 USDT
≃0 또는 ?
-5.02%
 WAVES/BTC  0.000088 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 WAVES/ETH  0.0041 ETH
≃0 또는 ?
2.50%
 WAVES/USDT  0.76 USDT
≃0.01 USDT
-2.56%
 WIN/BTC  0.0000001033 BTC
≃0.01 BTC
-4.09%
 WIN/ETH  0.00000492 ETH
≃0 또는 ?
-1.99%
 WIN/USDT  0.000898 USDT
≃0 또는 ?
-4.57%
 WTC/BTC  0.000081 BTC
≃0 또는 ?
-2.41%
 WTC/ETH  0.00385 ETH
≃0 또는 ?
-1.03%
 WTC/USDT  0.714 USDT
≃0 또는 ?
-2.06%
WXT/USDT  0.01331 USDT
≃0 또는 ?
-6.79%
 XAS/BTC  0.00000754 BTC
≃0 또는 ?
-1.69%
 XAS/USDT  0.0666 USDT
≃0 또는 ?
-2.20%
 XEM/BTC  0.0000045 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 XEM/ETH  0.000215 ETH
≃0 또는 ?
1.90%
 XEM/KRW  48 KRW
≃630.59만 KRW
0.00
 XEM/USDT  0.0395 USDT
≃101.49 USDT
-0.25%
 XLM/BTC  0.00000854 BTC
≃2.6 BTC
-1.95%
 XLM/ETH  0.000402 ETH
≃11.55 ETH
-1.23%
 XLM/KRW  91 KRW
≃0.11억 KRW
7.06%
 XLM/USDT  0.0739 USDT
≃1.77만 USDT
-3.27%
 XRP/BTC  0.00003092 BTC
≃75.38 BTC
-0.80%
 XRP/ETH  0.001453 ETH
≃184.32 ETH
-0.34%
 XRP/KRW  310 KRW
≃0.37억 KRW
-1.90%
 XRP/USDT  0.2675 USDT
≃28.95만 USDT
-2.16%
 XTZ/BTC  0.00014245 BTC
≃4049.75 BTC
10.83%
 XTZ/USDT  1.2242 USDT
≃8121.11 USDT
9.57%
 XUC/BTC  0.00013209 BTC
≃0 또는 ?
-1.67%
 XUC/ETH  0.00742468 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 XUC/USDT  1.1476 USDT
≃0 또는 ?
-2.06%
 YEE/USDT  0.001307 USDT
≃0 또는 ?
-2.46%
 YOU/BTC  0.00000683 BTC
≃0 또는 ?
0.89%
 YOU/ETH  0.0003207 ETH
≃0 또는 ?
1.17%
 YOU/USDT  0.05893 USDT
≃0 또는 ?
-0.82%
 YOYO/BTC  0.00000145 BTC
≃0 또는 ?
-2.68%
 YOYO/ETH  0.00007499 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 YOYO/KRW  25.2 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 YOYO/USDT  0.0126 USDT
≃0 또는 ?
-3.82%
 ZCO/BTC  0.00000029 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 ZCO/ETH  0.0000273 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ZEC/BTC  0.0043 BTC
≃0 또는 ?
2.38%
 ZEC/ETH  0.198 ETH
≃0 또는 ?
1.02%
 ZEC/USDT  36.4 USDT
≃0 또는 ?
-1.36%
 ZIL/BTC  0.00000068 BTC
≃0 또는 ?
1.49%
 ZIL/ETH  0.000032 ETH
≃0 또는 ?
3.23%
 ZIL/USDT  0.00594 USDT
≃1242.34 USDT
1.89%
 ZIP/BTC  0.000000026 BTC
≃0 또는 ?
-3.70%
 ZIP/ETH  0.00000131 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ZIP/USDT  0.000228 USDT
≃0 또는 ?
-2.15%
 ZRX/BTC  0.00003341 BTC
≃0.26 BTC
-3.02%
 ZRX/ETH  0.00157 ETH
≃1.68 ETH
-2.48%
 ZRX/USDT  0.289 USDT
≃5459.38 USDT
-4.30%
OKEx Korea 코멘트
닉네임 코멘트 날짜  
첫 코멘트를 남겨주세요!
중요: 이 페이지에 표시된 정보 중 일부는 특정한 주기마다 수집된 각 출처의 원본 웹 정보를 최적화 및 재가공하여 표시합니다. 일부 정보는 시간 지연이 있을 수 있으며 일부는 각 정보에 표시되어 있습니다. 이곳의 정보는 대략적인 시세 확인 및 연구를 위한 용도이며, 이를 통해 발생한 어떠한 피해나 잘못된 이해 및 판단에 대해 일절 책임이 없습니다.
주의: 기본 암호화폐 고유 코드(심볼)는 CoinMarketCap® 혹은 CoinGecko®가 제공하는 정보에 준하며, 중복되는 코드중 일부는 각 거래소에서 제공되는 코드가 사용되었습니다. 일부 암호화폐의 시세, 등락률 등 거래소에서 직접 제공하는 정보 외의 암호화폐 명칭, 아이콘 혹은 서술 정보는 같은 코드를 가지는 다른 암호화폐의 정보로 표시될 수 있습니다.
제휴 문의 · 정보 수정 요청 : bitscape@bitscape.me
© 2019 빗스케이프 | Bitscape.me