OKEx Korea   

  페이지 갱신:   
명칭 시세 24시 변동률  
 MVP/USDT  0.000329 USDT
≃0 또는 ?
-1.79%
 AAC/BTC  0.000000204 BTC
≃0 또는 ?
-1.92%
 AAC/ETH  0.00000979 ETH
≃0 또는 ?
-6.94%
 AAC/KRW  1.7 KRW
≃4363 KRW
-10.53%
 AAC/USDT  0.00155 USDT
≃2.79 USDT
-1.90%
 ABL/BTC  0.00000093 BTC
≃0 또는 ?
-3.13%
 ABL/ETH  0.00004667 ETH
≃0 또는 ?
-3.95%
 ABT/BTC  0.0000181 BTC
≃0 또는 ?
-3.21%
 ABT/ETH  0.000905 ETH
≃0 또는 ?
-5.14%
 ABT/USDT  0.1368 USDT
≃0 또는 ?
-2.15%
 ACE/BTC  0.00000149 BTC
≃0 또는 ?
-0.67%
 ACT/BTC  0.00000082 BTC
≃0 또는 ?
1.23%
 ACT/ETH  0.0000536 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ACT/USDT  0.00621 USDT
≃0 또는 ?
1.80%
 ADA/BTC  0.00000513 BTC
≃0.01 BTC
0.00
 ADA/ETH  0.000257 ETH
≃0 또는 ?
-1.53%
 ADA/USDT  0.0385 USDT
≃144.35 USDT
0.26%
 AE/BTC  0.00002157 BTC
≃0 또는 ?
-0.60%
 AE/ETH  0.00108 ETH
≃0 또는 ?
-2.70%
 AE/USDT  0.162 USDT
≃0 또는 ?
-0.61%
ALGO/BTC  0.0000391 BTC
≃0 또는 ?
7.42%
ALGO/ETH  0.001951 ETH
≃0 또는 ?
5.57%
ALGO/USDT  0.294 USDT
≃0 또는 ?
8.09%
ALV/USDT  0.00179 USDT
≃16.96 USDT
9.82%
AMON/KRW  3 KRW
≃1.44억 KRW
76.47%
 ARDR/BTC  0.0000064 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 ARK/BTC  0.000025 BTC
≃0 또는 ?
4.17%
 ARK/ETH  0.00136 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ARK/USDT  0.191 USDT
≃0 또는 ?
3.24%
 AST/USDT  0.0242 USDT
≃0 또는 ?
-3.20%
 ATOM/BTC  0.00052 BTC
≃0.01 BTC
3.46%
 ATOM/ETH  0.025989 ETH
≃0 또는 ?
1.43%
 ATOM/USDT  3.92 USDT
≃1082.48 USDT
3.98%
 AUTO/ETH  0.00000293 ETH
≃0.01 ETH
-6.98%
 AUTO/KRW  0.54 KRW
≃169.73만 KRW
-1.82%
 BCD/BTC  0.000052 BTC
≃0 또는 ?
1.96%
 BCD/USDT  0.388 USDT
≃0 또는 ?
2.37%
 BCH/BTC  0.02828 BTC
≃8.86 BTC
0.39%
 BCH/KRW  250100 KRW
≃0.4억 KRW
0.60%
 BCH/USDT  212.66 USDT
≃5.93만 USDT
0.73%
 BCX/BTC  0.00000004 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 BEC/BTC  0.00000989 BTC
≃0 또는 ?
-6.34%
 BEC/ETH  0.000311 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 BEC/USDT  0.0819 USDT
≃0 또는 ?
11.89%
 BKX/BTC  0.00000065 BTC
≃0 또는 ?
12.07%
 BKX/ETH  0.000041 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 BKX/USDT  0.0048 USDT
≃405.73 USDT
9.09%
 BLOC/BTC  0.00000026 BTC
≃0 또는 ?
-3.70%
 BLOC/USDT  0.00192 USDT
≃0 또는 ?
-6.34%
 BNT/BTC  0.000036 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 BNT/ETH  0.00177 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 BNT/USDT  0.273 USDT
≃0 또는 ?
3.41%
 BSV/BTC  0.012878 BTC
≃0 또는 ?
0.73%
 BSV/KRW  113000 KRW
≃0.13억 KRW
1.25%
 BSV/USDT  96.78 USDT
≃370.59 USDT
1.03%
 BTC/KRW  8799000 KRW
≃5.9억 KRW
-0.05%
 BTC/USDT  7518.7 USDT
≃16.48만 USDT
0.30%
 BTG/BTC  0.0008 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 BTG/USDT  5.96 USDT
≃0 또는 ?
-1.00%
 BTM/BTC  0.00001052 BTC
≃0 BTC
-1.87%
 BTM/ETH  0.000528 ETH
≃0 또는 ?
-2.22%
 BTM/USDT  0.079 USDT
≃0 또는 ?
-1.00%
 BTT/BTC  0.000000043 BTC
≃0 또는 ?
2.38%
 BTT/ETH  0.00000209 ETH
≃0 또는 ?
-1.88%
 BTT/KRW  0.34 KRW
≃237.76만 KRW
-12.82%
 BTT/USDT  0.00032 USDT
≃308.54 USDT
1.91%
 BWX/KRW  48 KRW
≃5831 KRW
-2.04%
 CAI/BTC  0.00000001 BTC
≃0 또는 ?
5.26%
 CAI/ETH  0.000000503 ETH
≃0 또는 ?
3.29%
 CAI/USDT  0.0000752 USDT
≃0 또는 ?
6.06%
 CHAT/BTC  0.00000024 BTC
≃0 또는 ?
2.56%
 CHAT/USDT  0.0018 USDT
≃0 또는 ?
2.27%
 CIC/BTC  0.0000000772 BTC
≃0 또는 ?
5.18%
 CIC/ETH  0.00000386 ETH
≃0 또는 ?
3.21%
 CIC/USDT  0.000579 USDT
≃0 또는 ?
5.08%
 CMT/BTC  0.00000194 BTC
≃0 또는 ?
1.57%
 CMT/ETH  0.000098 ETH
≃0 또는 ?
1.03%
 CMT/USDT  0.0145 USDT
≃0 또는 ?
1.40%
 CRO/USDT  0.0299 USDT
≃0 또는 ?
0.34%
 CTXC/BTC  0.0000108 BTC
≃0 또는 ?
-0.92%
 CTXC/ETH  0.000536 ETH
≃0 또는 ?
-2.90%
 CTXC/USDT  0.0808 USDT
≃0 또는 ?
-0.25%
 CVC/BTC  0.0000037 BTC
≃0 또는 ?
2.78%
 CVC/ETH  0.000182 ETH
≃0 또는 ?
-1.09%
 CVC/USDT  0.0276 USDT
≃0 또는 ?
1.85%
 CVT/BTC  0.00000082 BTC
≃0 또는 ?
-6.82%
 CVT/USDT  0.00673 USDT
≃0 또는 ?
-2.60%
 DASH/BTC  0.0069 BTC
≃0 또는 ?
-1.15%
 DASH/ETH  0.344 ETH
≃0 또는 ?
-3.37%
 DASH/KRW  61200 KRW
≃0.16억 KRW
-1.45%
 DASH/USDT  51.8 USDT
≃0 또는 ?
-0.96%
 DCR/BTC  0.00274 BTC
≃0 또는 ?
-1.08%
 DCR/ETH  0.136 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 DCR/USDT  20.5 USDT
≃0 또는 ?
-1.54%
 DENT/KRW  0.3 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 DGB/BTC  0.00000087 BTC
≃0 또는 ?
1.16%
 DGB/ETH  0.0000388 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 DGB/USDT  0.00658 USDT
≃0 또는 ?
1.70%
 DGD/BTC  0.00244 BTC
≃0 또는 ?
10.91%
 DGD/ETH  0.114 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 DGD/USDT  17.1 USDT
≃0 또는 ?
1.85%
 DOGE/USDT  0.002188 USDT
≃0 또는 ?
0.14%
 DPY/BTC  0.00000452 BTC
≃0 또는 ?
8.13%
 DPY/ETH  0.000191 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 DPY/USDT  0.0339 USDT
≃0 또는 ?
8.65%
EDGE/BTC  0.00000452 BTC
≃0 또는 ?
1.12%
EDGE/ETH  0.000284 ETH
≃0 또는 ?
0.00
EDGE/USDT  0.036 USDT
≃0 또는 ?
0.00
 EDO/BTC  0.000035 BTC
≃0 또는 ?
9.38%
 EDO/ETH  0.00207 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 EDO/USDT  0.258 USDT
≃0 또는 ?
7.50%
 EGT/BTC  0.000000249 BTC
≃0 또는 ?
0.81%
 EGT/ETH  0.00001244 ETH
≃0 또는 ?
-2.43%
 EGT/KRW  3 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 EGT/USDT  0.001877 USDT
≃0 또는 ?
0.48%
 ELF/BTC  0.0000084 BTC
≃0 또는 ?
1.20%
 ELF/ETH  0.000417 ETH
≃0 또는 ?
-0.71%
 ELF/KRW  72 KRW
≃582.49만 KRW
-2.70%
 ELF/USDT  0.0627 USDT
≃0 또는 ?
1.13%
 EOS/BTC  0.0003648 BTC
≃6.25 BTC
0.55%
 EOS/ETH  0.0182 ETH
≃54.22 ETH
-1.62%
 EOS/KRW  3204 KRW
≃3.89억 KRW
0.63%
 EOS/USDT  2.74 USDT
≃7.34만 USDT
0.66%
 ETC/BTC  0.0005193 BTC
≃2.84 BTC
0.72%
 ETC/ETH  0.02593 ETH
≃17.5 ETH
-1.37%
 ETC/KRW  4580 KRW
≃0.15억 KRW
1.55%
 ETC/USDT  3.901 USDT
≃8908.99 USDT
0.91%
 ETH/BTC  0.02003 BTC
≃20.23 BTC
2.09%
 ETH/KRW  176400 KRW
≃5.03억 KRW
1.85%
 ETH/USDT  150.61 USDT
≃7.75만 USDT
2.44%
 ETM/USDT  0.0245 USDT
≃23.55 USDT
-13.43%
 FAIR/ETH  0.00001191 ETH
≃0 또는 ?
-3.72%
 FAIR/USDT  0.00182 USDT
≃0 또는 ?
6.43%
 FSN/USDT  0.248 USDT
≃0 또는 ?
2.06%
 FTM/USDT  0.0127 USDT
≃269.29 USDT
-5.93%
 FUN/BTC  0.00000046 BTC
≃0 또는 ?
-2.54%
 GAS/BTC  0.000146 BTC
≃0 또는 ?
2.10%
 GAS/ETH  0.0073 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 GAS/USDT  1.1 USDT
≃0 또는 ?
2.80%
 GNT/BTC  0.0000049 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 GNT/ETH  0.00027 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 GNT/USDT  0.0372 USDT
≃118.02 USDT
2.20%
 GNX/BTC  0.00000097 BTC
≃0 또는 ?
2.11%
 GNX/ETH  0.000049 ETH
≃0 또는 ?
2.08%
 GTO/BTC  0.0000014 BTC
≃0 또는 ?
0.72%
 GTO/ETH  0.00007 ETH
≃0 또는 ?
-1.41%
 GTO/USDT  0.0105 USDT
≃0 또는 ?
0.96%
 GUSD/BTC  0.0001311 BTC
≃0 또는 ?
-4.45%
 GUSD/USDT  1.0018 USDT
≃0 또는 ?
-0.02%
HBAR/USDT  0.0262 USDT
≃0 또는 ?
6.50%
 HC/BTC  0.000164 BTC
≃0 또는 ?
-1.20%
 HC/ETH  0.0083 ETH
≃0 또는 ?
1.22%
 HC/USDT  1.237 USDT
≃0 또는 ?
-0.32%
 HMC/BTC  0.00000144 BTC
≃0 또는 ?
6.67%
 HMC/ETH  0.0000546 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 HMC/USDT  0.01028 USDT
≃0 또는 ?
0.39%
 HPB/BTC  0.0000111 BTC
≃0 또는 ?
-0.89%
 HPB/ETH  0.00055 ETH
≃0 또는 ?
-1.79%
 HPB/USDT  0.0837 USDT
≃0 또는 ?
-0.48%
 HYC/BTC  0.0000006 BTC
≃0.69 BTC
3.45%
 HYC/ETH  0.0000303 ETH
≃55.63 ETH
3.41%
 HYC/KRW  5.3 KRW
≃1.25억 KRW
3.92%
 HYC/USDT  0.00457 USDT
≃5241.84 USDT
5.54%
 ICX/BTC  0.000018 BTC
≃0 또는 ?
-1.10%
 ICX/ETH  0.00091 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ICX/USDT  0.1361 USDT
≃0 또는 ?
0.59%
 INS/BTC  0.0000268 BTC
≃0 또는 ?
6.35%
 INS/ETH  0.00134 ETH
≃0 또는 ?
3.08%
 INS/USDT  0.2 USDT
≃0 또는 ?
3.63%
 INSUR/BTC  0.0000000189 BTC
≃0 또는 ?
1.07%
 INSUR/ETH  0.00000088 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 INSUR/USDT  0.000143 USDT
≃0 또는 ?
2.14%
 INT/BTC  0.00000249 BTC
≃0 또는 ?
-0.40%
 INT/ETH  0.000124 ETH
≃0 또는 ?
-2.36%
 INT/USDT  0.0186 USDT
≃0 또는 ?
-1.06%
 IOST/BTC  0.00000079 BTC
≃0.09 BTC
-2.47%
 IOST/ETH  0.0000395 ETH
≃0.48 ETH
-4.36%
 IOST/USDT  0.00594 USDT
≃2887.53 USDT
-2.30%
 IOTA/BTC  0.0000274 BTC
≃0 또는 ?
0.74%
 IOTA/ETH  0.00137 ETH
≃0 또는 ?
-1.44%
 IOTA/KRW  237 KRW
≃172.86만 KRW
-1.66%
 IOTA/USDT  0.206 USDT
≃12.17 USDT
0.98%
 IPC/USDT  0.0546 USDT
≃0 또는 ?
9.42%
 ITC/BTC  0.0000138 BTC
≃0 또는 ?
-2.13%
 ITC/ETH  0.00109 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ITC/USDT  0.1047 USDT
≃0 또는 ?
-0.19%
 KAN/BTC  0.000000255 BTC
≃0 또는 ?
-0.39%
 KAN/ETH  0.00001273 ETH
≃0 또는 ?
-1.16%
 KAN/USDT  0.00192 USDT
≃0 또는 ?
1.05%
 KCASH/BTC  0.00000067 BTC
≃0 또는 ?
1.52%
 KCASH/ETH  0.0000333 ETH
≃0 또는 ?
-1.48%
 KCASH/USDT  0.00502 USDT
≃0 또는 ?
1.41%
 KNC/BTC  0.0000325 BTC
≃0.02 BTC
2.20%
 KNC/KRW  283 KRW
≃705.7만 KRW
0.35%
 KNC/USDT  0.2433 USDT
≃20.8 USDT
2.88%
 LAMB/USDT  0.0338 USDT
≃109.92 USDT
-0.29%
 LBA/BTC  0.00000263 BTC
≃0 또는 ?
5.62%
 LBA/ETH  0.0001065 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 LBA/USDT  0.019 USDT
≃0 또는 ?
-1.04%
 LET/BTC  0.000000405 BTC
≃0 BTC
-18.84%
 LET/ETH  0.0000281 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 LET/USDT  0.003012 USDT
≃16.95 USDT
-25.85%
 LIGHT/BTC  0.000000001 BTC
≃0 또는 ?
11.11%
 LIGHT/ETH  0.000000048 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 LIGHT/USDT  0.000007 USDT
≃4 USDT
-2.78%
 LINK/BTC  0.000274 BTC
≃0.25 BTC
0.37%
 LINK/ETH  0.01373 ETH
≃0.23 ETH
-0.79%
 LINK/USDT  2.0576 USDT
≃979.32 USDT
0.41%
 LRC/BTC  0.0000033 BTC
≃0 또는 ?
0.61%
 LRC/ETH  0.000165 ETH
≃0 또는 ?
-1.79%
 LRC/USDT  0.0249 USDT
≃0 또는 ?
0.40%
 LSK/BTC  0.000091 BTC
≃0 또는 ?
1.11%
 LSK/ETH  0.00434 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 LSK/USDT  0.71 USDT
≃0 또는 ?
-2.74%
 LTC/BTC  0.006068 BTC
≃15.71 BTC
0.78%
 LTC/ETH  0.3023 ETH
≃7.13 ETH
-1.60%
 LTC/KRW  53590 KRW
≃361.36만 KRW
1.59%
 LTC/USDT  45.6 USDT
≃1.05만 USDT
1.00%
 MANA/BTC  0.00000364 BTC
≃0 또는 ?
9.64%
 MANA/ETH  0.000183 ETH
≃0 또는 ?
7.65%
 MANA/USDT  0.0274 USDT
≃2220.86 USDT
9.60%
 MCO/BTC  0.000556 BTC
≃0 또는 ?
0.18%
 MCO/ETH  0.028 ETH
≃0 또는 ?
-1.75%
 MCO/USDT  4.18 USDT
≃0 또는 ?
0.48%
 MDA/USDT  0.5341 USDT
≃0 또는 ?
3.03%
 MDT/BTC  0.000001329 BTC
≃0 또는 ?
20.16%
 MDT/ETH  0.00006629 ETH
≃0 또는 ?
17.47%
 MDT/USDT  0.009991 USDT
≃0 또는 ?
19.80%
 MITH/BTC  0.00000134 BTC
≃0 또는 ?
5.51%
 MITH/ETH  0.000067 ETH
≃0 또는 ?
3.08%
 MITH/KRW  11 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 MITH/USDT  0.0101 USDT
≃0 또는 ?
5.21%
 MKR/BTC  0.068 BTC
≃0 또는 ?
4.62%
 MKR/ETH  3.36 ETH
≃0 또는 ?
0.30%
 MKR/USDT  507.3 USDT
≃0 또는 ?
3.36%
 MOF/BTC  0.00021133 BTC
≃0.01 BTC
-1.22%
 MOF/ETH  0.010796 ETH
≃0 또는 ?
-2.19%
 MOF/USDT  1.5914 USDT
≃3461.87 USDT
-0.95%
 MOT/USDT  0.0064 USDT
≃0 또는 ?
3.23%
 MVP/ETH  0.00000218 ETH
≃0 또는 ?
-3.54%
 NANO/BTC  0.000111 BTC
≃0 또는 ?
1.83%
 NANO/ETH  0.00557 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 NANO/USDT  0.831 USDT
≃0 또는 ?
0.73%
 NAS/BTC  0.000058 BTC
≃0 또는 ?
1.75%
 NAS/ETH  0.00287 ETH
≃0 또는 ?
-1.37%
 NAS/USDT  0.432 USDT
≃0 또는 ?
1.65%
 NEO/BTC  0.001202 BTC
≃0.77 BTC
1.18%
 NEO/ETH  0.06 ETH
≃5.68 ETH
-0.83%
 NEO/USDT  9.02 USDT
≃1.11만 USDT
1.23%
 NPXS/KRW  0.2 KRW
≃1.73만 KRW
25.00%
 NULS/BTC  0.000041 BTC
≃0 또는 ?
2.50%
 NULS/ETH  0.00205 ETH
≃0 또는 ?
-0.49%
 NULS/USDT  0.3078 USDT
≃0 또는 ?
2.19%
 NXT/BTC  0.00000158 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 OF/BTC  0.0000000194 BTC
≃0 또는 ?
6.59%
 OF/ETH  0.00000096 ETH
≃0 또는 ?
3.23%
 OF/USDT  0.000144 USDT
≃0.9 USDT
4.35%
 OMG/BTC  0.0000993 BTC
≃0.13 BTC
-0.50%
 OMG/ETH  0.00496 ETH
≃0.53 ETH
-2.36%
 OMG/KRW  890 KRW
≃0.19억 KRW
3.49%
 OMG/USDT  0.748 USDT
≃185.12 USDT
0.13%
 ONT/BTC  0.0000851 BTC
≃0.27 BTC
3.40%
 ONT/ETH  0.0043 ETH
≃0.19 ETH
2.63%
 ONT/USDT  0.6393 USDT
≃3293.6 USDT
3.51%
 ORS/BTC  0.000000757 BTC
≃0.01 BTC
-2.82%
 ORS/ETH  0.0000381 ETH
≃0 또는 ?
-4.75%
 ORS/USDT  0.00577 USDT
≃4571.6 USDT
-1.03%
 PAX/BTC  0.0001329 BTC
≃0.85 BTC
-0.15%
 PAX/USDT  0.9991 USDT
≃545.65 USDT
-0.01%
 PAY/BTC  0.0000076 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 PAY/ETH  0.00064 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 PAY/USDT  0.0565 USDT
≃0 또는 ?
-0.88%
 PMA/KRW  0.25 KRW
≃3.33만 KRW
4.17%
 PPT/ETH  0.00323 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 PPT/USDT  0.53 USDT
≃0 또는 ?
1.92%
 PRA/ETH  0.000628 ETH
≃0 또는 ?
-19.38%
 PRA/USDT  0.0925 USDT
≃0 또는 ?
-20.80%
 PST/BTC  0.00000312 BTC
≃0.04 BTC
2.97%
 PST/ETH  0.00049 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 PST/USDT  0.0225 USDT
≃0 또는 ?
-6.25%
 QTUM/BTC  0.000232 BTC
≃0.18 BTC
0.00
 QTUM/ETH  0.0116 ETH
≃0.84 ETH
-1.69%
 QTUM/KRW  2070 KRW
≃0.29억 KRW
2.48%
 QTUM/USDT  1.74 USDT
≃9468.49 USDT
0.00
 QUN/BTC  0.000000659 BTC
≃0 또는 ?
14.01%
 QUN/ETH  0.0000386 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 QUN/USDT  0.00492 USDT
≃0 또는 ?
14.15%
 R/BTC  0.0000059 BTC
≃0 또는 ?
9.26%
 R/ETH  0.00046 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 R/USDT  0.041 USDT
≃0 또는 ?
0.00
 RCT/ETH  0.00000201 ETH
≃0 또는 ?
0.50%
 REF/ETH  0.00060001 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 RFR/BTC  0.000000076 BTC
≃0 또는 ?
2.70%
 RFR/ETH  0.00000657 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 RFR/USDT  0.00054 USDT
≃0 또는 ?
0.00
 RNT/ETH  0.000134 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 RNT/USDT  0.0096 USDT
≃0 또는 ?
-4.95%
 SC/BTC  0.000000201 BTC
≃0 또는 ?
3.61%
 SC/ETH  0.00001 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SC/USDT  0.00154 USDT
≃0 또는 ?
5.48%
 SDA/ETH  0.0000083 ETH
≃0 또는 ?
6.41%
 SHOW/USDT  0.000663 USDT
≃0 또는 ?
4.08%
 SNC/BTC  0.00000205 BTC
≃0 또는 ?
0.49%
 SNC/ETH  0.000114 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SNT/BTC  0.000001437 BTC
≃0 또는 ?
-1.71%
 SNT/ETH  0.000074 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SNT/USDT  0.0109 USDT
≃0 또는 ?
-0.91%
 SOC/BTC  0.00000046 BTC
≃0 또는 ?
-2.13%
 SOC/ETH  0.000023 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SOC/USDT  0.00371 USDT
≃0 또는 ?
1.92%
 SPND/BTC  0.000000209 BTC
≃0 또는 ?
1.95%
 SSC/BTC  0.000000306 BTC
≃0.01 BTC
34.21%
 SSC/ETH  0.0000155 ETH
≃0 또는 ?
34.78%
 SSC/USDT  0.00232 USDT
≃29.99 USDT
34.10%
 STC/BTC  0.000000514 BTC
≃0.01 BTC
20.94%
 STC/USDT  0.003815 USDT
≃5239.43 USDT
21.73%
 STORJ/ETH  0.0008 ETH
≃0 또는 ?
-1.23%
 STORJ/USDT  0.1207 USDT
≃0 또는 ?
0.67%
 SWFTC/BTC  0.000000128 BTC
≃0 BTC
6.67%
 SWFTC/ETH  0.00000638 ETH
≃0 또는 ?
4.76%
 SWFTC/USDT  0.000965 USDT
≃0 또는 ?
7.46%
 TCT/BTC  0.00000122 BTC
≃0 또는 ?
-0.81%
 TCT/USDT  0.0092 USDT
≃0 또는 ?
1.10%
 THETA/BTC  0.0000111 BTC
≃0 또는 ?
4.72%
 THETA/ETH  0.000563 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 THETA/USDT  0.0818 USDT
≃0 또는 ?
3.94%
 TOPC/ETH  0.00004261 ETH
≃0 또는 ?
3.02%
 TOPC/USDT  0.00629 USDT
≃0 또는 ?
5.89%
 TRA/ETH  0.000000101 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 TRIO/BTC  0.000000195 BTC
≃0 또는 ?
5.41%
 TRIO/ETH  0.0000098 ETH
≃0 또는 ?
4.26%
 TRIO/USDT  0.00146 USDT
≃0 또는 ?
5.80%
 TRUE/BTC  0.0000293 BTC
≃0.04 BTC
-0.34%
 TRUE/ETH  0.00147 ETH
≃0 또는 ?
-2.00%
 TRUE/USDT  0.22 USDT
≃0 또는 ?
-0.90%
 TRX/BTC  0.000001944 BTC
≃2.15 BTC
0.57%
 TRX/ETH  0.0000971 ETH
≃12.03 ETH
-1.42%
 TRX/KRW  17.6 KRW
≃0.21억 KRW
0.57%
 TRX/USDT  0.01461 USDT
≃2.14만 USDT
0.90%
 TUSD/BTC  0.000133 BTC
≃0.42 BTC
-0.15%
 TUSD/USDT  0.9982 USDT
≃213.71 USDT
0.01%
 UBTC/USDT  0.8508 USDT
≃8.37 USDT
-0.05%
 UCT/ETH  0.0000453 ETH
≃0 또는 ?
5.59%
 UGC/BTC  0.000000239 BTC
≃0 BTC
3.02%
 UGC/USDT  0.00182 USDT
≃0 또는 ?
4.60%
 USDC/BTC  0.0001327 BTC
≃0.02 BTC
-0.15%
 USDC/USDT  0.9995 USDT
≃815.39 USDT
0.05%
 USDT/KRW  1169.4 KRW
≃1.04억 KRW
-0.16%
 UTK/USDT  0.0144 USDT
≃0 또는 ?
2.86%
 VIB/BTC  0.00000309 BTC
≃0 또는 ?
1.98%
 VIB/ETH  0.0001 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 VIB/USDT  0.0231 USDT
≃0 또는 ?
1.76%
 VITE/BTC  0.00000267 BTC
≃0.04 BTC
-3.61%
 VITE/ETH  0.000116 ETH
≃0 또는 ?
0.00
VSYS/USDT  0.0512 USDT
≃0 또는 ?
1.39%
 WAVES/BTC  0.000078 BTC
≃0 또는 ?
2.63%
 WAVES/ETH  0.004 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 WAVES/USDT  0.59 USDT
≃0 또는 ?
3.51%
 WIN/BTC  0.0000000861 BTC
≃0.02 BTC
-1.03%
 WIN/ETH  0.00000421 ETH
≃0 또는 ?
-5.18%
 WIN/USDT  0.00064 USDT
≃1.07 USDT
-2.14%
 WTC/BTC  0.000066 BTC
≃0 또는 ?
3.13%
 WTC/ETH  0.00335 ETH
≃0 또는 ?
2.45%
 WTC/USDT  0.504 USDT
≃0 또는 ?
3.49%
WXT/USDT  0.01052 USDT
≃0 또는 ?
-0.66%
 XAS/BTC  0.00000593 BTC
≃0 또는 ?
2.07%
 XAS/USDT  0.0441 USDT
≃0 또는 ?
2.56%
 XEM/BTC  0.0000048 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 XEM/ETH  0.000241 ETH
≃0 또는 ?
-1.63%
 XEM/KRW  40 KRW
≃0.15억 KRW
-2.44%
 XEM/USDT  0.0362 USDT
≃0 또는 ?
0.84%
 XLM/BTC  0.00000742 BTC
≃0.08 BTC
0.13%
 XLM/ETH  0.000371 ETH
≃0.42 ETH
-1.85%
 XLM/KRW  71 KRW
≃0.13억 KRW
0.00
 XLM/USDT  0.0557 USDT
≃2318.65 USDT
0.18%
 XRP/BTC  0.00003057 BTC
≃7.37 BTC
0.79%
 XRP/ETH  0.001527 ETH
≃86.74 ETH
-1.23%
 XRP/KRW  269 KRW
≃0.17억 KRW
0.37%
 XRP/USDT  0.2299 USDT
≃2.45만 USDT
1.10%
 XTZ/BTC  0.00021305 BTC
≃0.17 BTC
9.90%
 XTZ/USDT  1.6004 USDT
≃3176.52 USDT
10.75%
 XUC/BTC  0.00019959 BTC
≃0 또는 ?
0.92%
 XUC/ETH  0.00742468 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 XUC/USDT  1.5188 USDT
≃0 또는 ?
2.93%
 YEE/USDT  0.000957 USDT
≃0 또는 ?
2.46%
 YOU/BTC  0.00000646 BTC
≃0 또는 ?
-0.62%
 YOU/ETH  0.0003215 ETH
≃0 또는 ?
-2.84%
 YOU/USDT  0.04833 USDT
≃0 또는 ?
-0.74%
 YOYO/BTC  0.00000167 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 YOYO/ETH  0.00007499 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 YOYO/KRW  5.1 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 YOYO/USDT  0.0128 USDT
≃0 또는 ?
-0.78%
 ZCO/BTC  0.00000029 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 ZCO/ETH  0.0000273 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ZEC/BTC  0.0039 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 ZEC/ETH  0.194 ETH
≃0 또는 ?
-3.00%
 ZEC/USDT  29.3 USDT
≃0 또는 ?
-1.01%
 ZIL/BTC  0.00000084 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 ZIL/ETH  0.000042 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ZIL/USDT  0.00635 USDT
≃1.02 USDT
0.63%
 ZIP/BTC  0.000000019 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 ZIP/ETH  0.00000131 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ZIP/USDT  0.000141 USDT
≃2.16 USDT
0.71%
 ZRX/BTC  0.0000314 BTC
≃0.1 BTC
-0.16%
 ZRX/ETH  0.00157 ETH
≃0.12 ETH
-1.88%
 ZRX/USDT  0.236 USDT
≃351.84 USDT
0.00
OKEx Korea 코멘트
닉네임 코멘트 날짜  
첫 코멘트를 남겨주세요!
중요: 이 페이지에 표시된 정보 중 일부는 특정한 주기마다 수집된 각 출처의 원본 웹 정보를 최적화 및 재가공하여 표시합니다. 일부 정보는 시간 지연이 있을 수 있으며 일부는 각 정보에 표시되어 있습니다. 이곳의 정보는 대략적인 시세 확인 및 연구를 위한 용도이며, 이를 통해 발생한 어떠한 피해나 잘못된 이해 및 판단에 대해 일절 책임이 없습니다.
주의: 기본 암호화폐 고유 코드(심볼)는 CoinMarketCap® 혹은 CoinGecko®가 제공하는 정보에 준하며, 중복되는 코드중 일부는 각 거래소에서 제공되는 코드가 사용되었습니다. 일부 암호화폐의 시세, 등락률 등 거래소에서 직접 제공하는 정보 외의 암호화폐 명칭, 아이콘 혹은 서술 정보는 같은 코드를 가지는 다른 암호화폐의 정보로 표시될 수 있습니다.
제휴 문의 · 정보 수정 요청 : bitscape@bitscape.me
© 2019 빗스케이프 | Bitscape.me