OKEx Korea   

  페이지 갱신:   
명칭 시세 24시 변동률  
 MCO/USDT  3.56 USDT
≃0 또는 ?
-4.04%
 AAC/BTC  0.000000258 BTC
≃0 BTC
0.39%
 AAC/ETH  0.00001164 ETH
≃0 ETH
-0.51%
 AAC/KRW  2.6 KRW
≃3429.91 KRW
0.00
 AAC/USDT  0.00214 USDT
≃0 또는 ?
-1.38%
 ABL/BTC  0.00000104 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 ABL/ETH  0.00004647 ETH
≃0 또는 ?
-1.48%
 ABT/BTC  0.0000186 BTC
≃0 또는 ?
-1.06%
 ABT/ETH  0.000845 ETH
≃0 또는 ?
-2.09%
 ABT/USDT  0.1526 USDT
≃0 또는 ?
-2.55%
 ACE/BTC  0.00000281 BTC
≃0 또는 ?
-6.33%
 ACT/BTC  0.00000103 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 ACT/ETH  0.0000463 ETH
≃0 또는 ?
-1.49%
 ACT/USDT  0.00851 USDT
≃0 또는 ?
-2.18%
 ADA/BTC  0.00000497 BTC
≃0.85 BTC
0.61%
 ADA/ETH  0.000225 ETH
≃0 또는 ?
-0.44%
 ADA/USDT  0.0411 USDT
≃5327.77 USDT
-0.96%
 AE/BTC  0.00002286 BTC
≃0 또는 ?
6.57%
 AE/ETH  0.00104 ETH
≃0 또는 ?
5.05%
 AE/USDT  0.189 USDT
≃0 또는 ?
5.00%
ALGO/BTC  0.0000314 BTC
≃0 BTC
4.32%
ALGO/ETH  0.001428 ETH
≃0 또는 ?
3.63%
ALGO/USDT  0.259 USDT
≃1372.48 USDT
1.97%
ALV/USDT  0.00322 USDT
≃0 또는 ?
-0.31%
AMON/KRW  3.9 KRW
≃0.51억 KRW
-18.75%
 ARDR/BTC  0.00000656 BTC
≃0.01 BTC
0.61%
 ARK/BTC  0.000025 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 ARK/ETH  0.00136 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ARK/USDT  0.208 USDT
≃0 또는 ?
-1.42%
 AST/USDT  0.0212 USDT
≃0 또는 ?
0.00
 ATOM/BTC  0.00035783 BTC
≃0 BTC
4.39%
 ATOM/ETH  0.016287 ETH
≃0 또는 ?
4.23%
 ATOM/USDT  2.97 USDT
≃0 또는 ?
3.48%
 AUTO/ETH  0.00000362 ETH
≃1.15 ETH
-2.16%
 AUTO/KRW  0.79 KRW
≃5.89억 KRW
-4.82%
 BCD/BTC  0.000061 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 BCD/USDT  0.5 USDT
≃0 또는 ?
-3.10%
 BCH/BTC  0.0272 BTC
≃8.47 BTC
1.08%
 BCH/KRW  266400 KRW
≃12.25억 KRW
-0.30%
 BCH/USDT  224.55 USDT
≃9.89만 USDT
-0.69%
 BCX/BTC  0.00000005 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 BEC/BTC  0.00000505 BTC
≃0 또는 ?
-3.99%
 BEC/ETH  0.000311 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 BEC/USDT  0.0404 USDT
≃0 또는 ?
-3.58%
 BKX/BTC  0.00000097 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 BKX/ETH  0.000041 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 BKX/USDT  0.0079 USDT
≃117.16 USDT
-3.66%
 BLOC/BTC  0.00000029 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 BLOC/USDT  0.00248 USDT
≃0 또는 ?
-2.36%
 BNT/BTC  0.000042 BTC
≃0 또는 ?
5.00%
 BNT/ETH  0.00187 ETH
≃0 또는 ?
0.54%
 BNT/USDT  0.34 USDT
≃0 또는 ?
-0.29%
 BSV/BTC  0.010378 BTC
≃2 BTC
-0.82%
 BSV/KRW  101700 KRW
≃5.85억 KRW
-1.55%
 BSV/USDT  85.57 USDT
≃2076 USDT
-2.70%
 BTC/KRW  9766000 KRW
≃58.61억 KRW
-1.97%
 BTC/USDT  8255.3 USDT
≃23.83만 USDT
-1.79%
 BTG/BTC  0.00095 BTC
≃0.03 BTC
2.15%
 BTG/USDT  7.86 USDT
≃61.22 USDT
-0.63%
 BTM/BTC  0.00000698 BTC
≃0 또는 ?
1.75%
 BTM/ETH  0.000316 ETH
≃0 또는 ?
0.64%
 BTM/USDT  0.0572 USDT
≃0 또는 ?
-1.04%
 BTT/BTC  0.000000053 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 BTT/ETH  0.00000299 ETH
≃0 또는 ?
24.58%
 BTT/KRW  0.51 KRW
≃12.78만 KRW
-13.56%
 BTT/USDT  0.000437 USDT
≃0 또는 ?
-1.35%
 BWX/KRW  79 KRW
≃12.85억 KRW
0.00
 CAI/BTC  0.0000000123 BTC
≃0 또는 ?
-1.60%
 CAI/ETH  0.000000561 ETH
≃0 또는 ?
-1.92%
 CAI/USDT  0.0001015 USDT
≃0 또는 ?
-2.59%
 CHAT/BTC  0.000000274 BTC
≃0 또는 ?
-5.52%
 CHAT/USDT  0.00244 USDT
≃0 또는 ?
0.00
 CIC/BTC  0.0000000859 BTC
≃0 또는 ?
0.35%
 CIC/ETH  0.00000391 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 CIC/USDT  0.000711 USDT
≃0 또는 ?
-0.42%
 CMT/BTC  0.00000207 BTC
≃0 또는 ?
0.98%
 CMT/ETH  0.000093 ETH
≃0 또는 ?
-2.11%
 CMT/USDT  0.0171 USDT
≃0 또는 ?
1.18%
 CRO/USDT  0.0339 USDT
≃0 또는 ?
-2.87%
 CTXC/BTC  0.0000085 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 CTXC/ETH  0.000386 ETH
≃0 또는 ?
-2.77%
 CTXC/USDT  0.0699 USDT
≃0 또는 ?
-1.13%
 CVC/BTC  0.0000047 BTC
≃0 또는 ?
-2.08%
 CVC/ETH  0.000215 ETH
≃0.96 ETH
-1.38%
 CVC/USDT  0.0395 USDT
≃0 또는 ?
-0.75%
 CVT/BTC  0.00000051 BTC
≃0 또는 ?
2.00%
 CVT/USDT  0.00431 USDT
≃0 또는 ?
3.86%
 DASH/BTC  0.00851 BTC
≃0 또는 ?
0.35%
 DASH/ETH  0.387 ETH
≃0 또는 ?
-0.26%
 DASH/KRW  88000 KRW
≃8.8만 KRW
0.00
 DASH/USDT  70.4 USDT
≃0 또는 ?
-1.26%
 DCR/BTC  0.00193 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 DCR/ETH  0.085 ETH
≃0 또는 ?
-4.49%
 DCR/USDT  15.88 USDT
≃0 또는 ?
-2.22%
 DENT/KRW  0.3 KRW
≃171.04 KRW
50.00%
 DGB/BTC  0.00000105 BTC
≃0 또는 ?
1.94%
 DGB/ETH  0.000047 ETH
≃0.01 ETH
0.00
 DGB/USDT  0.00856 USDT
≃0 또는 ?
-1.72%
 DGD/BTC  0.00174 BTC
≃0 BTC
11.54%
 DGD/ETH  0.079 ETH
≃0 또는 ?
6.76%
 DGD/USDT  14.53 USDT
≃31.9 USDT
10.24%
 DOGE/USDT  0.002488 USDT
≃221.32 USDT
0.04%
 DPY/BTC  0.00000584 BTC
≃0 또는 ?
-7.89%
 DPY/ETH  0.000191 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 DPY/USDT  0.048 USDT
≃0 또는 ?
-9.43%
EDGE/BTC  0.00000645 BTC
≃0 또는 ?
0.16%
EDGE/ETH  0.000284 ETH
≃0 또는 ?
0.00
EDGE/USDT  0.0501 USDT
≃0 또는 ?
0.00
 EDO/BTC  0.000037 BTC
≃0 또는 ?
-5.13%
 EDO/ETH  0.00207 ETH
≃0.38 ETH
0.00
 EDO/USDT  0.308 USDT
≃0 또는 ?
0.33%
 EGT/BTC  0.000000235 BTC
≃0 BTC
-4.08%
 EGT/ETH  0.00001078 ETH
≃0 또는 ?
-4.09%
 EGT/KRW  2.11 KRW
≃24.12만 KRW
0.00
 EGT/USDT  0.00194 USDT
≃53.67 USDT
-5.60%
 ELF/BTC  0.0000097 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 ELF/ETH  0.000443 ETH
≃0.01 ETH
0.45%
 ELF/KRW  96 KRW
≃486.11만 KRW
-2.04%
 ELF/USDT  0.0805 USDT
≃0 또는 ?
-0.62%
 EOS/BTC  0.0003781 BTC
≃45.78 BTC
2.22%
 EOS/ETH  0.01717 ETH
≃88.04 ETH
1.48%
 EOS/KRW  3700 KRW
≃9.94억 KRW
0.71%
 EOS/USDT  3.121 USDT
≃6.5만 USDT
0.48%
 ETC/BTC  0.0005767 BTC
≃4.04 BTC
1.67%
 ETC/ETH  0.02622 ETH
≃18.36 ETH
1.12%
 ETC/KRW  5660 KRW
≃0.23억 KRW
0.89%
 ETC/USDT  4.76 USDT
≃6060.67 USDT
-0.08%
 ETH/BTC  0.02202 BTC
≃58.13 BTC
0.78%
 ETH/KRW  215800 KRW
≃35.08억 KRW
-0.92%
 ETH/USDT  181.77 USDT
≃19.35만 USDT
-1.05%
 ETM/USDT  0.0384 USDT
≃0 또는 ?
-12.33%
 FAIR/ETH  0.00001374 ETH
≃0 또는 ?
-3.92%
 FAIR/USDT  0.00251 USDT
≃0 또는 ?
-5.28%
 FSN/USDT  0.2869 USDT
≃0 또는 ?
6.34%
 FTM/USDT  0.0123 USDT
≃0 또는 ?
-0.81%
 FUN/BTC  0.00000049 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 GAS/BTC  0.000157 BTC
≃0 또는 ?
2.61%
 GAS/ETH  0.0071 ETH
≃0 또는 ?
1.43%
 GAS/USDT  1.29 USDT
≃0 또는 ?
0.00
 GNT/BTC  0.0000063 BTC
≃0 또는 ?
1.61%
 GNT/ETH  0.00027 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 GNT/USDT  0.0522 USDT
≃0 또는 ?
1.36%
 GNX/BTC  0.0000014 BTC
≃0 또는 ?
-0.71%
 GNX/ETH  0.000065 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 GTO/BTC  0.00000168 BTC
≃0 또는 ?
5.00%
 GTO/ETH  0.000076 ETH
≃0 또는 ?
2.70%
 GTO/USDT  0.0137 USDT
≃0 또는 ?
2.24%
 GUSD/BTC  0.0001195 BTC
≃0 또는 ?
1.27%
 GUSD/USDT  0.9974 USDT
≃0 또는 ?
0.08%
HBAR/USDT  0.0344 USDT
≃0 또는 ?
-0.29%
 HC/BTC  0.000179 BTC
≃0 또는 ?
-0.56%
 HC/ETH  0.0081 ETH
≃0 또는 ?
-4.71%
 HC/USDT  1.471 USDT
≃0 또는 ?
-3.03%
 HMC/BTC  0.00000112 BTC
≃0 또는 ?
-4.27%
 HMC/ETH  0.0000512 ETH
≃0 또는 ?
-4.12%
 HMC/USDT  0.0093 USDT
≃0 또는 ?
-4.91%
 HPB/BTC  0.0000218 BTC
≃0 또는 ?
0.46%
 HPB/ETH  0.001 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 HPB/USDT  0.1794 USDT
≃0 또는 ?
-1.32%
 HYC/BTC  0.00000063 BTC
≃2.19 BTC
5.00%
 HYC/ETH  0.0000286 ETH
≃14.74 ETH
5.15%
 HYC/KRW  6.2 KRW
≃3.37억 KRW
1.64%
 HYC/USDT  0.00517 USDT
≃3231.72 USDT
2.99%
 ICX/BTC  0.0000198 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 ICX/ETH  0.0009 ETH
≃0 또는 ?
-1.10%
 ICX/USDT  0.1639 USDT
≃0 또는 ?
-2.03%
 INS/BTC  0.0000236 BTC
≃0 또는 ?
-1.67%
 INS/ETH  0.00109 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 INS/USDT  0.201 USDT
≃0 또는 ?
0.50%
 INSUR/BTC  0.0000000203 BTC
≃0 또는 ?
6.28%
 INSUR/ETH  0.00000083 ETH
≃0 또는 ?
-4.60%
 INSUR/USDT  0.000154 USDT
≃0 또는 ?
-1.91%
 INT/BTC  0.00000282 BTC
≃0 또는 ?
-0.70%
 INT/ETH  0.000128 ETH
≃0 또는 ?
-1.54%
 INT/USDT  0.0233 USDT
≃0 또는 ?
-2.10%
 IOST/BTC  0.00000059 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 IOST/ETH  0.0000269 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 IOST/USDT  0.00489 USDT
≃0 또는 ?
-1.01%
 IOTA/BTC  0.000034 BTC
≃0 또는 ?
1.80%
 IOTA/ETH  0.00154 ETH
≃0 또는 ?
0.65%
 IOTA/KRW  336 KRW
≃314.49만 KRW
1.20%
 IOTA/USDT  0.281 USDT
≃0 또는 ?
0.00
 IPC/USDT  0.0896 USDT
≃0 또는 ?
1.82%
 ITC/BTC  0.0000143 BTC
≃0 또는 ?
0.70%
 ITC/ETH  0.00109 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ITC/USDT  0.1177 USDT
≃0 또는 ?
-0.51%
 KAN/BTC  0.000000298 BTC
≃0 또는 ?
0.68%
 KAN/ETH  0.0000135 ETH
≃0 또는 ?
-0.30%
 KAN/USDT  0.00247 USDT
≃0 또는 ?
-0.80%
 KCASH/BTC  0.00000082 BTC
≃0 또는 ?
1.23%
 KCASH/ETH  0.000037 ETH
≃0 또는 ?
0.54%
 KCASH/USDT  0.00676 USDT
≃0 또는 ?
-0.88%
 KNC/BTC  0.0000235 BTC
≃0 BTC
2.17%
 KNC/KRW  232 KRW
≃0.1억 KRW
0.00
 KNC/USDT  0.1958 USDT
≃0 또는 ?
1.08%
KRW/USDT  0.000821 USDT
≃0 USDT
0.00
 LAMB/USDT  0.0372 USDT
≃0 또는 ?
-9.05%
 LBA/BTC  0.00000124 BTC
≃0 또는 ?
1.64%
 LBA/ETH  0.0001065 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 LBA/USDT  0.0102 USDT
≃0 또는 ?
-0.97%
 LET/BTC  0.000000465 BTC
≃0 또는 ?
-1.48%
 LET/ETH  0.0000281 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 LET/USDT  0.003826 USDT
≃0 또는 ?
-3.80%
 LIGHT/BTC  0.0000000015 BTC
≃0 또는 ?
-11.76%
 LIGHT/ETH  0.000000073 ETH
≃0 또는 ?
1.39%
 LIGHT/USDT  0.0000134 USDT
≃0 또는 ?
0.75%
 LINK/BTC  0.000306 BTC
≃0 또는 ?
0.99%
 LINK/ETH  0.01413 ETH
≃0 또는 ?
1.29%
 LINK/USDT  2.5259 USDT
≃210.8 USDT
-0.58%
 LRC/BTC  0.00000378 BTC
≃0 또는 ?
-1.56%
 LRC/ETH  0.000173 ETH
≃0 또는 ?
-1.14%
 LRC/USDT  0.0312 USDT
≃0 또는 ?
-3.41%
 LSK/BTC  0.000098 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 LSK/ETH  0.00432 ETH
≃0 또는 ?
-4.21%
 LSK/USDT  0.8 USDT
≃0 또는 ?
-1.23%
 LTC/BTC  0.006801 BTC
≃8.07 BTC
-0.35%
 LTC/ETH  0.3091 ETH
≃36.48 ETH
-1.02%
 LTC/KRW  66880 KRW
≃974.19만 KRW
-1.91%
 LTC/USDT  56.16 USDT
≃3.98만 USDT
-2.14%
 MANA/BTC  0.00000407 BTC
≃0 또는 ?
5.99%
 MANA/ETH  0.000184 ETH
≃0 또는 ?
4.55%
 MANA/USDT  0.0335 USDT
≃0 또는 ?
3.72%
 MCO/BTC  0.00043 BTC
≃0 또는 ?
-2.49%
 MCO/ETH  0.0195 ETH
≃0 또는 ?
-4.41%
 MDA/USDT  1.25 USDT
≃0 또는 ?
4.18%
 MDT/BTC  0.000001727 BTC
≃0.01 BTC
-8.09%
 MDT/ETH  0.00007825 ETH
≃0 또는 ?
-8.70%
 MDT/USDT  0.014177 USDT
≃55.25 USDT
-9.81%
 MITH/BTC  0.00000157 BTC
≃0.01 BTC
0.00
 MITH/ETH  0.00007 ETH
≃0 또는 ?
-4.11%
 MITH/KRW  41 KRW
≃41.17 KRW
156.25%
 MITH/USDT  0.013 USDT
≃0 또는 ?
-2.26%
 MKR/BTC  0.061 BTC
≃0 또는 ?
1.67%
 MKR/ETH  2.77 ETH
≃0 또는 ?
-0.72%
 MKR/USDT  500.3 USDT
≃0 또는 ?
-1.61%
 MOF/BTC  0.00006293 BTC
≃0 또는 ?
-0.49%
 MOF/ETH  0.002879 ETH
≃0.72 ETH
2.35%
 MOF/USDT  0.5269 USDT
≃4490.82 USDT
0.44%
 MOT/USDT  0.0074 USDT
≃0 또는 ?
-7.50%
 MVP/ETH  0.00000375 ETH
≃0 또는 ?
-0.53%
 MVP/USDT  0.000688 USDT
≃0 또는 ?
1.33%
 NANO/BTC  0.000095 BTC
≃0 또는 ?
2.15%
 NANO/ETH  0.00411 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 NANO/USDT  0.813 USDT
≃0 또는 ?
4.36%
 NAS/BTC  0.000059 BTC
≃0 또는 ?
1.72%
 NAS/ETH  0.00267 ETH
≃0 또는 ?
-0.37%
 NAS/USDT  0.487 USDT
≃0 또는 ?
-1.22%
 NEO/BTC  0.000887 BTC
≃0.15 BTC
1.03%
 NEO/ETH  0.0403 ETH
≃1.4 ETH
0.50%
 NEO/USDT  7.32 USDT
≃2559.49 USDT
-0.81%
 NPXS/KRW  0.25 KRW
≃41만 KRW
-7.41%
 NULS/BTC  0.000042 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 NULS/ETH  0.00194 ETH
≃0 또는 ?
0.52%
 NULS/USDT  0.3428 USDT
≃0 또는 ?
-2.89%
 NXT/BTC  0.00000185 BTC
≃0 또는 ?
8.82%
 OF/BTC  0.0000000232 BTC
≃0.03 BTC
20.83%
 OF/ETH  0.00000105 ETH
≃0 또는 ?
19.32%
 OF/USDT  0.000191 USDT
≃253.27 USDT
17.90%
 OMG/BTC  0.0000991 BTC
≃0.07 BTC
-0.80%
 OMG/ETH  0.0045 ETH
≃0.01 ETH
-1.75%
 OMG/KRW  990 KRW
≃0.11억 KRW
-1.98%
 OMG/USDT  0.818 USDT
≃0 또는 ?
-2.27%
 ONT/BTC  0.0000766 BTC
≃0 또는 ?
1.06%
 ONT/ETH  0.00348 ETH
≃0 또는 ?
0.29%
 ONT/USDT  0.6327 USDT
≃0 또는 ?
-0.63%
 ORS/BTC  0.00000091 BTC
≃0.03 BTC
-6.47%
 ORS/ETH  0.0000412 ETH
≃0 또는 ?
-6.58%
 ORS/USDT  0.00753 USDT
≃184.1 USDT
-8.06%
 PAX/BTC  0.0001211 BTC
≃0.26 BTC
2.02%
 PAX/USDT  0.9993 USDT
≃245.25 USDT
0.15%
 PAY/BTC  0.0000127 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 PAY/ETH  0.00064 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 PAY/USDT  0.1052 USDT
≃0 또는 ?
-1.41%
 PMA/KRW  0.3 KRW
≃1.02억 KRW
-6.25%
 PPT/ETH  0.00323 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 PPT/USDT  0.52 USDT
≃0 또는 ?
4.00%
 PRA/ETH  0.000309 ETH
≃0 또는 ?
0.65%
 PRA/USDT  0.0557 USDT
≃0 또는 ?
-1.24%
 PST/BTC  0.00000931 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 PST/ETH  0.00049 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 PST/USDT  0.076 USDT
≃0 또는 ?
-2.94%
 QTUM/BTC  0.000216 BTC
≃2.34 BTC
0.93%
 QTUM/ETH  0.0098 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 QTUM/KRW  2150 KRW
≃0.75억 KRW
1.90%
 QTUM/USDT  1.79 USDT
≃1.53만 USDT
-0.56%
 QUN/BTC  0.000000801 BTC
≃0 또는 ?
2.04%
 QUN/ETH  0.0000355 ETH
≃0 또는 ?
-1.66%
 QUN/USDT  0.00645 USDT
≃0 또는 ?
-3.01%
 R/BTC  0.0000062 BTC
≃0 또는 ?
5.08%
 R/ETH  0.00046 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 R/USDT  0.051 USDT
≃32.51 USDT
2.00%
 RCT/ETH  0.00000213 ETH
≃0 또는 ?
-14.80%
 RDN/KRW  343 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 REF/ETH  0.00144994 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 RFR/BTC  0.000000109 BTC
≃0 또는 ?
10.10%
 RFR/ETH  0.00000657 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 RFR/USDT  0.00085 USDT
≃0 또는 ?
0.00
 RNT/ETH  0.000134 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 RNT/USDT  0.0147 USDT
≃565.68 USDT
-5.16%
 SC/BTC  0.000000284 BTC
≃0 또는 ?
4.80%
 SC/ETH  0.0000129 ETH
≃0 또는 ?
4.88%
 SC/USDT  0.00236 USDT
≃0 또는 ?
4.42%
 SDA/ETH  0.000007 ETH
≃0 또는 ?
-2.78%
 SHOW/USDT  0.000809 USDT
≃0 또는 ?
-4.37%
 SNC/BTC  0.00000266 BTC
≃0 또는 ?
-1.12%
 SNC/ETH  0.000122 ETH
≃0 또는 ?
-0.81%
 SNT/BTC  0.00000156 BTC
≃0 또는 ?
3.31%
 SNT/ETH  0.000071 ETH
≃0 또는 ?
2.90%
 SNT/USDT  0.0129 USDT
≃0 또는 ?
1.57%
 SOC/BTC  0.00000055 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 SOC/ETH  0.000023 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SOC/USDT  0.00462 USDT
≃0 또는 ?
2.67%
 SSC/BTC  0.000000326 BTC
≃0 BTC
-0.61%
 SSC/ETH  0.0000148 ETH
≃0 또는 ?
-1.99%
 SSC/USDT  0.0027 USDT
≃0 또는 ?
-1.46%
 STC/BTC  0.00000104 BTC
≃0 또는 ?
-3.08%
 STC/USDT  0.008574 USDT
≃0 또는 ?
-4.44%
 STORJ/ETH  0.00072 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 STORJ/USDT  0.1295 USDT
≃0 또는 ?
-0.84%
 SWFTC/BTC  0.00000013 BTC
≃0.02 BTC
-1.52%
 SWFTC/ETH  0.00000592 ETH
≃0 또는 ?
-2.31%
 SWFTC/USDT  0.001082 USDT
≃0 또는 ?
-2.87%
 TCT/BTC  0.00000137 BTC
≃0 또는 ?
-0.72%
 TCT/USDT  0.0115 USDT
≃0 또는 ?
-1.71%
 THETA/BTC  0.0000104 BTC
≃0 또는 ?
1.96%
 THETA/ETH  0.000563 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 THETA/USDT  0.0852 USDT
≃20.12 USDT
-0.70%
 TOPC/ETH  0.00004348 ETH
≃0 또는 ?
-5.21%
 TOPC/USDT  0.00771 USDT
≃0 또는 ?
-8.00%
 TRA/ETH  0.000000215 ETH
≃0 또는 ?
30.30%
 TRIO/BTC  0.000000256 BTC
≃0.03 BTC
-3.76%
 TRIO/ETH  0.0000115 ETH
≃0 또는 ?
-4.96%
 TRIO/USDT  0.00211 USDT
≃318.45 USDT
-4.52%
 TRUE/BTC  0.0000255 BTC
≃0 또는 ?
-0.39%
 TRUE/ETH  0.00116 ETH
≃0 또는 ?
-0.85%
 TRUE/USDT  0.209 USDT
≃97.09 USDT
-1.88%
 TRX/BTC  0.00000199 BTC
≃11.19 BTC
3.11%
 TRX/ETH  0.0000903 ETH
≃62.9 ETH
2.15%
 TRX/KRW  19.5 KRW
≃214.23만 KRW
3.17%
 TRX/USDT  0.01643 USDT
≃5.05만 USDT
1.23%
 TUSD/BTC  0.0001211 BTC
≃1.12 BTC
1.94%
 TUSD/USDT  0.9992 USDT
≃6368.77 USDT
0.08%
 UBTC/USDT  0.9055 USDT
≃0 또는 ?
0.01%
 UCT/ETH  0.0000425 ETH
≃0 또는 ?
3.16%
 UGC/BTC  0.00000025 BTC
≃0 또는 ?
-2.34%
 UGC/USDT  0.0021 USDT
≃0 또는 ?
-4.55%
 USDC/BTC  0.0001205 BTC
≃0.08 BTC
1.77%
 USDC/USDT  0.9988 USDT
≃44.99 USDT
-0.02%
 UTK/USDT  0.0204 USDT
≃0 또는 ?
-1.92%
 VIB/BTC  0.00000302 BTC
≃0 또는 ?
0.33%
 VIB/ETH  0.0001 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 VIB/USDT  0.0244 USDT
≃0 또는 ?
-0.41%
 VITE/BTC  0.00000111 BTC
≃0 또는 ?
1.83%
 VITE/ETH  0.000116 ETH
≃0 또는 ?
0.00
VSYS/USDT  0.076 USDT
≃0 또는 ?
-0.13%
 WAVES/BTC  0.000104 BTC
≃0 또는 ?
2.97%
 WAVES/ETH  0.0047 ETH
≃0 또는 ?
2.17%
 WAVES/USDT  0.86 USDT
≃0 또는 ?
-1.15%
 WIN/BTC  0.0000001869 BTC
≃0 또는 ?
-0.53%
 WIN/ETH  0.00000845 ETH
≃0 또는 ?
-0.12%
 WIN/USDT  0.001531 USDT
≃0 또는 ?
-1.03%
 WTC/BTC  0.00009 BTC
≃0 BTC
-1.10%
 WTC/ETH  0.0041 ETH
≃0 또는 ?
2.24%
 WTC/USDT  0.741 USDT
≃32.39 USDT
1.23%
WXT/KRW  21.33 KRW
≃0 또는 ?
0.00
WXT/USDT  0.01422 USDT
≃0 또는 ?
-3.33%
 XAS/BTC  0.00000593 BTC
≃0 또는 ?
-1.17%
 XAS/USDT  0.0471 USDT
≃0 또는 ?
-2.69%
 XEM/BTC  0.0000047 BTC
≃0.01 BTC
0.00
 XEM/ETH  0.000213 ETH
≃0 또는 ?
-0.47%
 XEM/KRW  48 KRW
≃175.86만 KRW
-2.04%
 XEM/USDT  0.039 USDT
≃0 또는 ?
-1.52%
 XLM/BTC  0.0000077 BTC
≃2.49 BTC
4.19%
 XLM/ETH  0.00035 ETH
≃1.84 ETH
3.55%
 XLM/KRW  70 KRW
≃124.74만 KRW
1.45%
 XLM/USDT  0.0636 USDT
≃6009.54 USDT
2.09%
 XRP/BTC  0.00003508 BTC
≃85.3 BTC
5.09%
 XRP/ETH  0.001592 ETH
≃208.14 ETH
4.33%
 XRP/KRW  340 KRW
≃1.18억 KRW
3.34%
 XRP/USDT  0.2896 USDT
≃25.89만 USDT
3.21%
 XUC/BTC  0.00013732 BTC
≃0 또는 ?
-0.67%
 XUC/ETH  0.00742468 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 XUC/USDT  1.15 USDT
≃0 또는 ?
-2.04%
 YEE/USDT  0.0012 USDT
≃0 또는 ?
5.26%
 YOU/BTC  0.00000784 BTC
≃0.01 BTC
0.51%
 YOU/ETH  0.0003542 ETH
≃0 또는 ?
0.28%
 YOU/USDT  0.06454 USDT
≃0 또는 ?
-1.00%
 YOYO/BTC  0.0000017 BTC
≃0 또는 ?
3.66%
 YOYO/ETH  0.00006906 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 YOYO/KRW  20.1 KRW
≃17.72만 KRW
0.00
 YOYO/USDT  0.0139 USDT
≃0 또는 ?
-0.71%
 ZCO/BTC  0.00000025 BTC
≃0 또는 ?
-3.85%
 ZCO/ETH  0.0000273 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ZEC/BTC  0.0044 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 ZEC/ETH  0.202 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ZEC/USDT  36.6 USDT
≃0 또는 ?
-1.35%
 ZIL/BTC  0.00000069 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 ZIL/ETH  0.000031 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ZIL/USDT  0.00568 USDT
≃1.49만 USDT
-0.87%
 ZIP/BTC  0.00000003 BTC
≃0 또는 ?
-6.25%
 ZIP/ETH  0.00000132 ETH
≃0 또는 ?
-10.20%
 ZIP/USDT  0.000242 USDT
≃0 또는 ?
-10.04%
 ZRX/BTC  0.00003751 BTC
≃0.63 BTC
13.49%
 ZRX/ETH  0.00171 ETH
≃5.78 ETH
13.25%
 ZRX/USDT  0.308 USDT
≃1.15만 USDT
10.79%
OKEx Korea 코멘트
닉네임 코멘트 날짜  
첫 코멘트를 남겨주세요!
중요: 이 페이지에 표시된 정보 중 일부는 특정한 주기마다 수집된 각 출처의 원본 웹 정보를 최적화 및 재가공하여 표시합니다. 일부 정보는 시간 지연이 있을 수 있으며 일부는 각 정보에 표시되어 있습니다. 이곳의 정보는 대략적인 시세 확인 및 연구를 위한 용도이며, 이를 통해 발생한 어떠한 피해나 잘못된 이해 및 판단에 대해 일절 책임이 없습니다.
주의: 기본 암호화폐 고유 코드(심볼)는 CoinMarketCap® 혹은 CoinGecko®가 제공하는 정보에 준하며, 중복되는 코드중 일부는 각 거래소에서 제공되는 코드가 사용되었습니다. 일부 암호화폐의 시세, 등락률 등 거래소에서 직접 제공하는 정보 외의 암호화폐 명칭, 아이콘 혹은 서술 정보는 같은 코드를 가지는 다른 암호화폐의 정보로 표시될 수 있습니다.
제휴 문의 · 정보 수정 요청 : bitscape@bitscape.me
© 2019 빗스케이프 | Bitscape.me