OKEx Korea   

  페이지 갱신:   
명칭 시세 24시 변동률  
 FAIR/USDT  0.00137 USDT
≃0 또는 ?
3.01%
 AAC/BTC  0.000000154 BTC
≃0 또는 ?
9.22%
 AAC/ETH  0.00000817 ETH
≃2.47 ETH
12.07%
 AAC/KRW  1.7 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 AAC/USDT  0.00138 USDT
≃16.46 USDT
11.29%
 ABL/BTC  0.00000062 BTC
≃0 또는 ?
-1.59%
 ABL/ETH  0.00003239 ETH
≃0 또는 ?
-0.06%
 ABT/BTC  0.0000147 BTC
≃0 또는 ?
-2.65%
 ABT/ETH  0.000773 ETH
≃0 또는 ?
-1.15%
 ABT/USDT  0.133 USDT
≃0 또는 ?
1.60%
 ACT/BTC  0.00000067 BTC
≃0 또는 ?
-4.29%
 ACT/ETH  0.0000536 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ACT/USDT  0.0061 USDT
≃0 또는 ?
0.83%
 ADA/BTC  0.00000536 BTC
≃1.01 BTC
3.68%
 ADA/ETH  0.000282 ETH
≃2.45 ETH
5.22%
 ADA/USDT  0.0483 USDT
≃8039.18 USDT
8.30%
 AE/BTC  0.00001882 BTC
≃0 또는 ?
-1.21%
 AE/ETH  0.00099 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 AE/USDT  0.169 USDT
≃0 또는 ?
2.42%
ALGO/BTC  0.0000268 BTC
≃0 또는 ?
-3.25%
ALGO/ETH  0.001414 ETH
≃0 또는 ?
-1.19%
ALGO/USDT  0.242 USDT
≃0 또는 ?
0.83%
ALV/USDT  0.0008 USDT
≃0 또는 ?
2.56%
AMON/KRW  1.2 KRW
≃1.48억 KRW
9.09%
 ARDR/BTC  0.00000484 BTC
≃0.31 BTC
-2.81%
 ARK/BTC  0.000018 BTC
≃0 또는 ?
-5.26%
 ARK/ETH  0.00136 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ARK/USDT  0.16 USDT
≃0 또는 ?
1.91%
 AST/USDT  0.0182 USDT
≃0 또는 ?
-1.62%
 ATOM/BTC  0.00050074 BTC
≃1.3 BTC
-3.22%
 ATOM/ETH  0.026342 ETH
≃3.84 ETH
-1.37%
 ATOM/USDT  4.52 USDT
≃4.11만 USDT
0.89%
 AUTO/ETH  0.00000176 ETH
≃1.7 ETH
-3.30%
 AUTO/KRW  0.35 KRW
≃2.04억 KRW
0.00
 BCD/BTC  0.00007 BTC
≃0.02 BTC
2.94%
 BCD/USDT  0.622 USDT
≃1581.73 USDT
5.07%
 BCH/BTC  0.04031 BTC
≃24.34 BTC
-2.89%
 BCH/KRW  413400 KRW
≃3.81억 KRW
-0.17%
 BCH/USDT  363.1 USDT
≃17.36만 USDT
1.17%
 BCX/BTC  0.00000003 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 BEC/BTC  0.00000669 BTC
≃0 또는 ?
-3.46%
 BEC/ETH  0.000311 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 BEC/USDT  0.0598 USDT
≃0 또는 ?
0.00
 BKX/BTC  0.00000027 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 BKX/ETH  0.000041 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 BKX/USDT  0.0024 USDT
≃0.01 USDT
0.00
 BLOC/BTC  0.00000021 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 BLOC/USDT  0.0019 USDT
≃0 또는 ?
1.60%
 BNT/BTC  0.000026 BTC
≃0 또는 ?
-3.70%
 BNT/ETH  0.00177 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 BNT/USDT  0.242 USDT
≃0 또는 ?
1.26%
 BSV/BTC  0.032812 BTC
≃5.05 BTC
0.16%
 BSV/KRW  339100 KRW
≃1.52억 KRW
4.05%
 BSV/USDT  295.83 USDT
≃5.28만 USDT
4.49%
 BTC/KRW  10276000 KRW
≃30.46억 KRW
2.67%
 BTC/USDT  9000 USDT
≃38.77만 USDT
4.10%
 BTG/BTC  0.0015 BTC
≃0.07 BTC
7.14%
 BTG/USDT  13.61 USDT
≃5470.92 USDT
12.85%
 BTM/BTC  0.00000947 BTC
≃0 또는 ?
-2.77%
 BTM/ETH  0.000498 ETH
≃0 또는 ?
-1.19%
 BTM/USDT  0.0852 USDT
≃0 또는 ?
1.31%
 BTT/BTC  0.00000004 BTC
≃0.04 BTC
0.00
 BTT/ETH  0.00000207 ETH
≃0.04 ETH
-1.43%
 BTT/KRW  0.39 KRW
≃0.12억 KRW
0.00
 BTT/USDT  0.000356 USDT
≃14.78 USDT
0.28%
 BWX/KRW  35 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 CHAT/BTC  0.000000177 BTC
≃0 BTC
-9.69%
 CHAT/USDT  0.0016 USDT
≃0 또는 ?
-4.19%
 CMT/BTC  0.00000126 BTC
≃0 BTC
-2.33%
 CMT/ETH  0.000065 ETH
≃0 또는 ?
-2.99%
 CMT/USDT  0.0113 USDT
≃0 또는 ?
0.89%
 CRO/USDT  0.0493 USDT
≃3.15 USDT
3.57%
 CTXC/BTC  0.0000081 BTC
≃0 BTC
-2.41%
 CTXC/ETH  0.000427 ETH
≃0 또는 ?
-1.61%
 CTXC/USDT  0.0732 USDT
≃0 또는 ?
1.39%
 CVC/BTC  0.0000024 BTC
≃0 또는 ?
-4.00%
 CVC/ETH  0.000131 ETH
≃0 또는 ?
2.34%
 CVC/USDT  0.0223 USDT
≃0 또는 ?
3.72%
 CVT/BTC  0.00000045 BTC
≃0 또는 ?
-4.26%
 CVT/USDT  0.00405 USDT
≃0 또는 ?
1.50%
 DASH/BTC  0.01244 BTC
≃0.15 BTC
-6.75%
 DASH/ETH  0.655 ETH
≃0.69 ETH
-4.93%
 DASH/KRW  126800 KRW
≃488.36만 KRW
-4.16%
 DASH/USDT  112 USDT
≃236.1 USDT
-2.78%
 DCR/BTC  0.00205 BTC
≃0 BTC
-2.84%
 DCR/ETH  0.109 ETH
≃0 또는 ?
1.87%
 DCR/USDT  18.44 USDT
≃0 또는 ?
1.65%
 DENT/KRW  0.2 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 DGB/BTC  0.00000071 BTC
≃0 BTC
-4.05%
 DGB/ETH  0.0000388 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 DGB/USDT  0.00632 USDT
≃0 또는 ?
0.32%
 DGD/BTC  0.00341 BTC
≃0 BTC
-3.67%
 DGD/ETH  0.181 ETH
≃0 또는 ?
-1.09%
 DGD/USDT  31.3 USDT
≃0 또는 ?
2.83%
 DOGE/USDT  0.002361 USDT
≃0 또는 ?
2.83%
 DPY/ETH  0.000191 ETH
≃0 또는 ?
0.00
EDGE/BTC  0.00000363 BTC
≃0 BTC
-7.87%
EDGE/ETH  0.000284 ETH
≃0 또는 ?
0.00
EDGE/USDT  0.036 USDT
≃0 또는 ?
14.65%
 EDO/BTC  0.000021 BTC
≃0 또는 ?
-4.55%
 EDO/ETH  0.00207 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 EDO/USDT  0.19 USDT
≃0 또는 ?
-0.52%
 EGT/BTC  0.000000178 BTC
≃0.18 BTC
1.71%
 EGT/ETH  0.00000935 ETH
≃0 또는 ?
3.54%
 EGT/KRW  1.31 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 EGT/USDT  0.001608 USDT
≃0 또는 ?
6.49%
 ELF/BTC  0.0000068 BTC
≃0 BTC
-2.86%
 ELF/ETH  0.000357 ETH
≃0 또는 ?
-1.38%
 ELF/KRW  68 KRW
≃68.46만 KRW
-1.45%
 ELF/USDT  0.061 USDT
≃0 또는 ?
0.99%
 EOS/BTC  0.0004443 BTC
≃28.67 BTC
2.80%
 EOS/ETH  0.0234 ETH
≃160.75 ETH
4.65%
 EOS/KRW  4562 KRW
≃7.04억 KRW
5.29%
 EOS/USDT  4.002 USDT
≃17.19만 USDT
7.12%
 ETC/BTC  0.0011549 BTC
≃27.95 BTC
3.79%
 ETC/ETH  0.06074 ETH
≃348.03 ETH
5.52%
 ETC/KRW  11830 KRW
≃0.21억 KRW
5.91%
 ETC/USDT  10.387 USDT
≃28.52만 USDT
8.00%
 ETH/BTC  0.01899 BTC
≃21.77 BTC
-1.81%
 ETH/KRW  194400 KRW
≃21.37억 KRW
0.21%
 ETH/USDT  171.02 USDT
≃15.22만 USDT
2.36%
 ETM/USDT  0.0251 USDT
≃649.84 USDT
5.46%
 FAIR/ETH  0.00000807 ETH
≃0 또는 ?
1.25%
 FSN/USDT  0.1731 USDT
≃0 또는 ?
10.82%
 FTM/USDT  0.0093 USDT
≃0 또는 ?
-6.06%
 FUN/BTC  0.000000326 BTC
≃0 또는 ?
-5.78%
 GAS/BTC  0.00012 BTC
≃0 BTC
-7.69%
 GAS/ETH  0.0063 ETH
≃0 또는 ?
-5.97%
 GAS/USDT  1.09 USDT
≃0 또는 ?
-3.54%
 GNT/BTC  0.0000041 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 GNT/ETH  0.00027 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 GNT/USDT  0.0366 USDT
≃36.3 USDT
1.95%
 GNX/BTC  0.00000077 BTC
≃0.01 BTC
-15.38%
 GNX/ETH  0.000041 ETH
≃1.07 ETH
-12.77%
 GTO/BTC  0.00000079 BTC
≃0 또는 ?
-4.82%
 GTO/ETH  0.000042 ETH
≃0 또는 ?
-2.33%
 GTO/USDT  0.0072 USDT
≃0 또는 ?
0.00
 GUSD/BTC  0.00012 BTC
≃0 또는 ?
0.17%
 GUSD/USDT  0.9991 USDT
≃0 또는 ?
-0.01%
HBAR/USDT  0.0115 USDT
≃0 또는 ?
-3.36%
 HC/BTC  0.000168 BTC
≃0 또는 ?
-1.75%
 HC/ETH  0.0087 ETH
≃0 또는 ?
-1.14%
 HC/USDT  1.506 USDT
≃0 또는 ?
1.62%
 HMC/ETH  0.0000546 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 HPB/BTC  0.0000107 BTC
≃0 BTC
0.94%
 HPB/ETH  0.00056 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 HPB/USDT  0.0956 USDT
≃114.52 USDT
3.69%
 HYC/BTC  0.00000018 BTC
≃0.1 BTC
0.00
 HYC/ETH  0.0000091 ETH
≃0.42 ETH
-2.15%
 HYC/KRW  1.8 KRW
≃0.17억 KRW
0.00
 HYC/USDT  0.00155 USDT
≃280.3 USDT
0.00
 ICX/BTC  0.0000198 BTC
≃0 BTC
-7.91%
 ICX/ETH  0.00091 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ICX/USDT  0.1799 USDT
≃0 또는 ?
-3.64%
 INSUR/BTC  0.0000000093 BTC
≃0 또는 ?
-1.06%
 INSUR/ETH  0.00000065 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 INSUR/USDT  0.000085 USDT
≃38 USDT
2.41%
 INT/BTC  0.00000199 BTC
≃0 또는 ?
-1.00%
 INT/ETH  0.000104 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 INT/USDT  0.0178 USDT
≃0 또는 ?
2.30%
 IOST/BTC  0.0000006175 BTC
≃0.04 BTC
-0.74%
 IOST/ETH  0.0000325 ETH
≃7.68 ETH
0.93%
 IOST/USDT  0.005556 USDT
≃4516.57 USDT
3.35%
 IOTA/BTC  0.0000278 BTC
≃0 BTC
-2.46%
 IOTA/ETH  0.00146 ETH
≃0.57 ETH
-1.35%
 IOTA/KRW  289 KRW
≃716.91만 KRW
0.70%
 IOTA/USDT  0.249 USDT
≃83.69 USDT
1.22%
 ITC/BTC  0.0000118 BTC
≃0 또는 ?
-3.28%
 ITC/ETH  0.00109 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ITC/USDT  0.1061 USDT
≃0 또는 ?
-0.75%
 KAN/BTC  0.00000024 BTC
≃0 또는 ?
-2.83%
 KAN/ETH  0.00001262 ETH
≃0 또는 ?
-1.48%
 KAN/USDT  0.00216 USDT
≃0 또는 ?
0.93%
 KCASH/BTC  0.00000061 BTC
≃0 또는 ?
-1.61%
 KCASH/ETH  0.0000322 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 KCASH/USDT  0.00551 USDT
≃0 또는 ?
2.80%
 KNC/BTC  0.0000319 BTC
≃0 또는 ?
-3.04%
 KNC/KRW  325 KRW
≃62.45만 KRW
0.31%
 KNC/USDT  0.2859 USDT
≃0 또는 ?
0.21%
 LAMB/USDT  0.0269 USDT
≃0 또는 ?
1.51%
 LBA/BTC  0.00000217 BTC
≃0 BTC
-1.36%
 LBA/ETH  0.0001065 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 LBA/USDT  0.0196 USDT
≃0 또는 ?
3.16%
 LET/BTC  0.000000325 BTC
≃0 BTC
-4.41%
 LET/ETH  0.0000281 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 LET/USDT  0.002943 USDT
≃0 또는 ?
0.07%
 LINK/BTC  0.000289 BTC
≃1.77 BTC
-3.67%
 LINK/ETH  0.01557 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 LINK/USDT  2.6036 USDT
≃3326.32 USDT
0.07%
 LRC/BTC  0.00000286 BTC
≃0 또는 ?
-5.30%
 LRC/ETH  0.000149 ETH
≃0 또는 ?
-4.49%
 LRC/USDT  0.0256 USDT
≃0 또는 ?
-1.92%
 LSK/BTC  0.000086 BTC
≃0 BTC
-6.52%
 LSK/ETH  0.00434 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 LSK/USDT  0.77 USDT
≃0 또는 ?
-6.10%
 LTC/BTC  0.006607 BTC
≃4.71 BTC
0.98%
 LTC/ETH  0.3479 ETH
≃53.09 ETH
2.78%
 LTC/KRW  67640 KRW
≃0.11억 KRW
3.60%
 LTC/USDT  59.49 USDT
≃3.2만 USDT
5.22%
 MANA/BTC  0.00000383 BTC
≃0 BTC
-4.49%
 MANA/ETH  0.000203 ETH
≃0 또는 ?
-2.40%
 MANA/USDT  0.0346 USDT
≃0 또는 ?
-0.29%
 MCO/BTC  0.000532 BTC
≃0 또는 ?
-2.21%
 MCO/ETH  0.028 ETH
≃0 또는 ?
-0.36%
 MCO/USDT  4.79 USDT
≃0 또는 ?
1.91%
 MDA/USDT  0.822 USDT
≃0 또는 ?
7.66%
 MDT/BTC  0.000000788 BTC
≃0 또는 ?
-5.06%
 MDT/ETH  0.00004156 ETH
≃0 또는 ?
-3.39%
 MDT/USDT  0.007118 USDT
≃5.22 USDT
-0.85%
 MITH/BTC  0.00000086 BTC
≃0.01 BTC
-6.52%
 MITH/ETH  0.000046 ETH
≃0.02 ETH
-2.13%
 MITH/KRW  9 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 MITH/USDT  0.0078 USDT
≃0 또는 ?
-2.50%
 MKR/BTC  0.055 BTC
≃0 BTC
0.00
 MKR/ETH  2.84 ETH
≃0 또는 ?
-1.39%
 MKR/USDT  484.4 USDT
≃0 또는 ?
1.76%
 MOF/BTC  0.00017953 BTC
≃0.85 BTC
-7.22%
 MOF/ETH  0.009524 ETH
≃2.09 ETH
-6.40%
 MOF/USDT  1.6232 USDT
≃726.97 USDT
-2.41%
 NANO/BTC  0.000076 BTC
≃0 또는 ?
-3.80%
 NANO/ETH  0.00417 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 NANO/USDT  0.692 USDT
≃0 또는 ?
0.73%
 NAS/BTC  0.000048 BTC
≃0 또는 ?
-2.04%
 NAS/ETH  0.0025 ETH
≃0 또는 ?
-2.34%
 NAS/USDT  0.429 USDT
≃0 또는 ?
0.23%
 NEO/BTC  0.00123 BTC
≃0.41 BTC
-1.76%
 NEO/ETH  0.0648 ETH
≃28.62 ETH
0.00
 NEO/USDT  11.08 USDT
≃8421.07 USDT
2.31%
 NPXS/KRW  0.16 KRW
≃52.56만 KRW
0.00
 NULS/BTC  0.000029 BTC
≃0 BTC
-3.33%
 NULS/ETH  0.00159 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 NULS/USDT  0.272 USDT
≃0 또는 ?
2.29%
 NXT/BTC  0.00000214 BTC
≃0 또는 ?
67.19%
 OMG/BTC  0.0000897 BTC
≃0.17 BTC
-6.27%
 OMG/ETH  0.00473 ETH
≃0.12 ETH
-4.25%
 OMG/KRW  910 KRW
≃0.68억 KRW
-6.19%
 OMG/USDT  0.812 USDT
≃678.51 USDT
-2.17%
 ONT/BTC  0.0000754 BTC
≃0.42 BTC
-0.53%
 ONT/ETH  0.00401 ETH
≃1.82 ETH
3.89%
 ONT/USDT  0.6782 USDT
≃7317.19 USDT
3.70%
 ORS/BTC  0.000000884 BTC
≃0.04 BTC
36.42%
 ORS/ETH  0.0000466 ETH
≃0 또는 ?
38.28%
 ORS/USDT  0.00798 USDT
≃2224.74 USDT
40.49%
 PAX/BTC  0.0001112 BTC
≃0 또는 ?
-4.06%
 PAX/USDT  1.0022 USDT
≃0 또는 ?
0.00
 PAY/BTC  0.0000043 BTC
≃0 BTC
-4.44%
 PAY/ETH  0.00064 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 PAY/USDT  0.0389 USDT
≃0 또는 ?
-0.77%
 PMA/KRW  0.21 KRW
≃13.84만 KRW
-16.00%
 PPT/ETH  0.00323 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 PPT/USDT  0.34 USDT
≃0 또는 ?
-2.86%
 PRA/ETH  0.000351 ETH
≃0 또는 ?
1.45%
 PRA/USDT  0.0602 USDT
≃197.26 USDT
3.97%
 PST/BTC  0.00000255 BTC
≃0 BTC
-1.16%
 PST/ETH  0.00049 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 PST/USDT  0.0233 USDT
≃594.5 USDT
5.43%
 QTUM/BTC  0.0002228 BTC
≃1.42 BTC
-1.20%
 QTUM/ETH  0.0117 ETH
≃2.59 ETH
0.86%
 QTUM/KRW  2280 KRW
≃0.46억 KRW
1.79%
 QTUM/USDT  2.006 USDT
≃9969.57 USDT
2.82%
 QUN/BTC  0.000000574 BTC
≃0 또는 ?
-2.71%
 QUN/ETH  0.0000386 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 QUN/USDT  0.00512 USDT
≃0 또는 ?
2.61%
 R/BTC  0.0000041 BTC
≃0 BTC
-2.38%
 R/ETH  0.00046 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 R/USDT  0.037 USDT
≃0 또는 ?
4.43%
 REF/ETH  0.00198757 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 RFR/BTC  0.000000057 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 RFR/ETH  0.00000657 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 RFR/USDT  0.00052 USDT
≃0 또는 ?
6.12%
 RNT/ETH  0.000134 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 RNT/USDT  0.008 USDT
≃0 또는 ?
-1.23%
SBP/KRW  55 KRW
≃3.85억 KRW
0.36%
 SC/BTC  0.000000168 BTC
≃0 또는 ?
-1.18%
 SC/ETH  0.0000089 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SC/USDT  0.00152 USDT
≃0 또는 ?
3.40%
 SDA/ETH  0.0000092 ETH
≃0.64 ETH
-5.15%
 SHOW/USDT  0.000384 USDT
≃0 또는 ?
0.79%
 SNC/BTC  0.00000291 BTC
≃0 BTC
3.19%
 SNC/ETH  0.000114 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SNT/BTC  0.000001195 BTC
≃0 BTC
-2.53%
 SNT/ETH  0.000074 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SNT/USDT  0.0108 USDT
≃0 또는 ?
1.89%
 SOC/BTC  0.00000039 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 SOC/ETH  0.000023 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SOC/USDT  0.0036 USDT
≃0 또는 ?
4.05%
 SPND/BTC  0.00000013 BTC
≃0 BTC
-2.99%
 STC/BTC  0.000000406 BTC
≃0.06 BTC
29.71%
 STC/USDT  0.003634 USDT
≃1489.88 USDT
36.98%
 STORJ/ETH  0.00069 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 STORJ/USDT  0.1187 USDT
≃0 또는 ?
3.85%
 SWFTC/BTC  0.00000013 BTC
≃0 또는 ?
-4.41%
 SWFTC/ETH  0.00000678 ETH
≃0 ETH
-3.69%
 SWFTC/USDT  0.001167 USDT
≃459.2 USDT
-1.27%
 TCT/BTC  0.000001 BTC
≃0 BTC
-8.26%
 TCT/USDT  0.0089 USDT
≃0 또는 ?
-5.32%
 THETA/BTC  0.0000115 BTC
≃0 또는 ?
-4.96%
 THETA/ETH  0.000563 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 THETA/USDT  0.105 USDT
≃0 또는 ?
1.06%
 TOPC/ETH  0.00004251 ETH
≃0 또는 ?
-1.14%
 TOPC/USDT  0.00712 USDT
≃0 또는 ?
-0.84%
 TRA/ETH  0.000000101 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 TRIO/BTC  0.000000177 BTC
≃0 BTC
-3.80%
 TRIO/ETH  0.0000094 ETH
≃0 또는 ?
-1.05%
 TRIO/USDT  0.0016 USDT
≃0 또는 ?
0.63%
 TRUE/BTC  0.0000303 BTC
≃0 BTC
-2.88%
 TRUE/ETH  0.0016 ETH
≃0 또는 ?
-0.62%
 TRUE/USDT  0.272 USDT
≃0 또는 ?
1.12%
 TRX/BTC  0.000001911 BTC
≃0.91 BTC
-1.90%
 TRX/ETH  0.0001006 ETH
≃32.6 ETH
-0.20%
 TRX/KRW  19.9 KRW
≃43.16만 KRW
3.65%
 TRX/USDT  0.01721 USDT
≃1.71만 USDT
2.20%
 TUSD/BTC  0.0001112 BTC
≃1.57 BTC
-4.06%
 TUSD/USDT  1.0017 USDT
≃3455.05 USDT
-0.12%
 UBTC/USDT  1.4623 USDT
≃0 또는 ?
10.53%
 USDC/BTC  0.0001103 BTC
≃0 또는 ?
-5.08%
 USDC/USDT  1.0024 USDT
≃771.69 USDT
-0.04%
 USDT/KRW  1143.9 KRW
≃2.78억 KRW
-0.95%
 UTK/USDT  0.011 USDT
≃0 또는 ?
1.85%
 VIB/BTC  0.00000214 BTC
≃0 또는 ?
-1.83%
 VIB/ETH  0.0001 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 VIB/USDT  0.0192 USDT
≃0 또는 ?
1.59%
 VITE/BTC  0.00000136 BTC
≃0 또는 ?
-2.86%
 VITE/ETH  0.000116 ETH
≃0 또는 ?
0.00
VSYS/USDT  0.0351 USDT
≃22.45 USDT
9.01%
 WAVES/BTC  0.000097 BTC
≃0 또는 ?
-3.96%
 WAVES/ETH  0.005 ETH
≃0 또는 ?
-3.85%
 WAVES/USDT  0.88 USDT
≃0 또는 ?
1.15%
 WTC/BTC  0.000042 BTC
≃0 또는 ?
-6.67%
 WTC/ETH  0.00227 ETH
≃0 또는 ?
-3.40%
 WTC/USDT  0.385 USDT
≃0 또는 ?
-2.53%
WXT/USDT  0.01021 USDT
≃0 또는 ?
2.00%
 XAS/BTC  0.00000426 BTC
≃0 또는 ?
-5.33%
 XAS/USDT  0.0387 USDT
≃0 또는 ?
2.38%
 XEM/BTC  0.0000045 BTC
≃0 또는 ?
-4.26%
 XEM/ETH  0.000236 ETH
≃0 또는 ?
-1.67%
 XEM/KRW  49 KRW
≃171.01만 KRW
2.08%
 XEM/USDT  0.0403 USDT
≃43.81 USDT
0.25%
 XLM/BTC  0.00000658 BTC
≃0.87 BTC
-2.81%
 XLM/ETH  0.000347 ETH
≃2.87 ETH
-0.86%
 XLM/KRW  69.9 KRW
≃0.13억 KRW
5.75%
 XLM/USDT  0.0593 USDT
≃1.34만 USDT
1.37%
 XRP/BTC  0.00002576 BTC
≃20.28 BTC
-2.42%
 XRP/ETH  0.001357 ETH
≃404.89 ETH
-0.66%
 XRP/KRW  266 KRW
≃0.61억 KRW
0.00
 XRP/USDT  0.232 USDT
≃12.41만 USDT
1.62%
 XTZ/BTC  0.00016786 BTC
≃0.05 BTC
-3.30%
 XTZ/USDT  1.5139 USDT
≃271.39 USDT
0.81%
 XUC/BTC  0.00015278 BTC
≃0 또는 ?
-1.42%
 XUC/ETH  0.00742468 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 XUC/USDT  1.3605 USDT
≃0 또는 ?
1.32%
 YEE/USDT  0.000992 USDT
≃0 또는 ?
-0.80%
 YOU/BTC  0.00000408 BTC
≃0 또는 ?
-3.09%
 YOU/ETH  0.0002152 ETH
≃0 또는 ?
-2.18%
 YOU/USDT  0.03677 USDT
≃388.05 USDT
0.35%
 YOYO/BTC  0.00000113 BTC
≃0 BTC
-2.59%
 YOYO/ETH  0.00007499 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 YOYO/KRW  17.8 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 YOYO/USDT  0.0102 USDT
≃0 또는 ?
3.03%
 ZCO/BTC  0.00000029 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 ZCO/ETH  0.0000273 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ZEC/BTC  0.0061 BTC
≃0 또는 ?
-3.17%
 ZEC/ETH  0.318 ETH
≃0 또는 ?
-3.05%
 ZEC/USDT  54.5 USDT
≃238.1 USDT
-0.55%
 ZIL/BTC  0.00000056 BTC
≃0 또는 ?
-5.08%
 ZIL/ETH  0.00003 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ZIL/USDT  0.00508 USDT
≃4196.12 USDT
0.20%
 ZIP/BTC  0.000000015 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 ZIP/ETH  0.00000131 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ZIP/USDT  0.00012 USDT
≃128 USDT
-5.51%
 ZRX/BTC  0.00002573 BTC
≃0.23 BTC
-2.39%
 ZRX/ETH  0.00136 ETH
≃0.2 ETH
0.00
 ZRX/USDT  0.231 USDT
≃316.93 USDT
1.32%
OKEx Korea 코멘트
닉네임 코멘트 날짜  
첫 코멘트를 남겨주세요!
중요: 이 페이지에 표시된 정보 중 일부는 특정한 주기마다 수집된 각 출처의 원본 웹 정보를 최적화 및 재가공하여 표시합니다. 일부 정보는 시간 지연이 있을 수 있으며 일부는 각 정보에 표시되어 있습니다. 이곳의 정보는 대략적인 시세 확인 및 연구를 위한 용도이며, 이를 통해 발생한 어떠한 피해나 잘못된 이해 및 판단에 대해 일절 책임이 없습니다.
주의: 기본 암호화폐 고유 코드(심볼)는 CoinMarketCap® 혹은 CoinGecko®가 제공하는 정보에 준하며, 중복되는 코드중 일부는 각 거래소에서 제공되는 코드가 사용되었습니다. 일부 암호화폐의 시세, 등락률 등 거래소에서 직접 제공하는 정보 외의 암호화폐 명칭, 아이콘 혹은 서술 정보는 같은 코드를 가지는 다른 암호화폐의 정보로 표시될 수 있습니다.
제휴 문의 · 정보 수정 요청 : bitscape@bitscape.me
© 2020 빗스케이프 | Bitscape.me