OKEx Korea   

  페이지 갱신:   
명칭 시세 24시 변동률  
 EGT/USDT  0.001408 USDT
≃0 또는 ?
-4.48%
 AAC/BTC  0.00000016 BTC
≃0 또는 ?
-0.62%
 AAC/ETH  0.00000826 ETH
≃0 또는 ?
-3.05%
 AAC/KRW  1.7 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 AAC/USDT  0.00139 USDT
≃41.4 USDT
-4.14%
 ABL/BTC  0.00000069 BTC
≃0 또는 ?
7.81%
 ABL/ETH  0.00003625 ETH
≃0 또는 ?
10.82%
 ABT/BTC  0.000015 BTC
≃0 또는 ?
-1.96%
 ABT/ETH  0.000786 ETH
≃0 또는 ?
1.42%
 ABT/USDT  0.1308 USDT
≃3375.16 USDT
-4.60%
 ACT/BTC  0.0000007 BTC
≃0 또는 ?
1.45%
 ACT/ETH  0.0000536 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ACT/USDT  0.00605 USDT
≃0 또는 ?
-1.47%
 ADA/BTC  0.00000486 BTC
≃0.03 BTC
-3.38%
 ADA/ETH  0.000255 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ADA/USDT  0.0423 USDT
≃214.27 USDT
-6.00%
 AE/BTC  0.00001813 BTC
≃0 BTC
-4.23%
 AE/ETH  0.00095 ETH
≃0 또는 ?
-2.06%
 AE/USDT  0.159 USDT
≃0 또는 ?
-6.47%
ALGO/BTC  0.0000275 BTC
≃0 또는 ?
-4.84%
ALGO/ETH  0.001441 ETH
≃0 또는 ?
-1.71%
ALGO/USDT  0.24 USDT
≃0 또는 ?
-6.98%
ALV/USDT  0.00084 USDT
≃56.36 USDT
6.33%
AMON/KRW  1.9 KRW
≃1.6만 KRW
-5.00%
 ARDR/BTC  0.00000508 BTC
≃0 또는 ?
-1.93%
 ARK/BTC  0.000018 BTC
≃0 또는 ?
5.88%
 ARK/ETH  0.00136 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ARK/USDT  0.156 USDT
≃0 또는 ?
0.65%
 AST/USDT  0.0186 USDT
≃0 또는 ?
-4.12%
 ATOM/BTC  0.00051953 BTC
≃0.05 BTC
0.96%
 ATOM/ETH  0.027074 ETH
≃0.74 ETH
3.50%
 ATOM/USDT  4.51 USDT
≃1372.12 USDT
-2.38%
 AUTO/ETH  0.00000175 ETH
≃0.9 ETH
-3.31%
 AUTO/KRW  0.35 KRW
≃24.61만 KRW
2.94%
 BCD/BTC  0.000068 BTC
≃0.01 BTC
-2.86%
 BCD/USDT  0.591 USDT
≃0 또는 ?
-4.83%
 BCH/BTC  0.03874 BTC
≃8.85 BTC
1.41%
 BCH/KRW  385700 KRW
≃3.21억 KRW
-0.92%
 BCH/USDT  337.41 USDT
≃13.22만 USDT
-1.27%
 BCX/BTC  0.00000003 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 BEC/BTC  0.00000709 BTC
≃0 또는 ?
2.16%
 BEC/ETH  0.000311 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 BEC/USDT  0.061 USDT
≃0 또는 ?
-1.13%
 BKX/BTC  0.00000027 BTC
≃0.01 BTC
-6.90%
 BKX/ETH  0.000041 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 BKX/USDT  0.0023 USDT
≃169.18 USDT
-11.54%
 BLOC/BTC  0.00000019 BTC
≃0 BTC
-5.00%
 BLOC/USDT  0.00168 USDT
≃959.74 USDT
-4.00%
 BNT/BTC  0.000025 BTC
≃0 또는 ?
-3.85%
 BNT/ETH  0.00177 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 BNT/USDT  0.218 USDT
≃0 또는 ?
-4.39%
 BSV/BTC  0.03191 BTC
≃9.34 BTC
13.79%
 BSV/KRW  318600 KRW
≃3.95억 KRW
11.36%
 BSV/USDT  278.08 USDT
≃9.45만 USDT
10.56%
 BTC/KRW  9899000 KRW
≃22.4억 KRW
-2.67%
 BTC/USDT  8709.3 USDT
≃19.15만 USDT
-2.78%
 BTG/BTC  0.00124 BTC
≃0.01 BTC
1.64%
 BTG/USDT  10.82 USDT
≃1674.41 USDT
-1.01%
 BTM/BTC  0.00000925 BTC
≃0 또는 ?
-2.32%
 BTM/ETH  0.000486 ETH
≃0 또는 ?
0.62%
 BTM/USDT  0.0807 USDT
≃0 또는 ?
-4.83%
 BTT/BTC  0.00000004 BTC
≃0 또는 ?
-6.98%
 BTT/ETH  0.00000213 ETH
≃0 또는 ?
-1.84%
 BTT/KRW  0.38 KRW
≃823.21만 KRW
-5.00%
 BTT/USDT  0.000356 USDT
≃0 또는 ?
-5.57%
 BWX/KRW  51 KRW
≃3374 KRW
2.00%
 CHAT/BTC  0.000000163 BTC
≃0 또는 ?
3.82%
 CHAT/USDT  0.0014 USDT
≃0 또는 ?
-1.41%
 CMT/BTC  0.00000131 BTC
≃0 또는 ?
-3.68%
 CMT/ETH  0.000069 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 CMT/USDT  0.0114 USDT
≃0 또는 ?
-5.79%
 CRO/USDT  0.0465 USDT
≃0 또는 ?
-1.48%
 CTXC/BTC  0.0000082 BTC
≃0 또는 ?
-3.53%
 CTXC/ETH  0.000425 ETH
≃0 또는 ?
-1.16%
 CTXC/USDT  0.0712 USDT
≃0 또는 ?
-5.94%
 CVC/BTC  0.0000024 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 CVC/ETH  0.000121 ETH
≃0 또는 ?
-2.42%
 CVC/USDT  0.0202 USDT
≃0 또는 ?
-6.48%
 CVT/BTC  0.00000051 BTC
≃0 또는 ?
18.60%
 CVT/USDT  0.00448 USDT
≃575.65 USDT
16.36%
 DASH/BTC  0.01206 BTC
≃1.53 BTC
8.26%
 DASH/ETH  0.633 ETH
≃2.4 ETH
11.84%
 DASH/KRW  118800 KRW
≃0.15억 KRW
5.69%
 DASH/USDT  105.1 USDT
≃3176.1 USDT
5.42%
 DCR/BTC  0.00219 BTC
≃0 또는 ?
-1.79%
 DCR/ETH  0.111 ETH
≃0 또는 ?
-5.13%
 DCR/USDT  18.43 USDT
≃0 또는 ?
-7.29%
 DENT/KRW  0.3 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 DGB/BTC  0.00000078 BTC
≃0 또는 ?
-1.27%
 DGB/ETH  0.0000388 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 DGB/USDT  0.00675 USDT
≃0 또는 ?
-2.74%
 DGD/BTC  0.00318 BTC
≃0 또는 ?
-2.15%
 DGD/ETH  0.161 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 DGD/USDT  27.02 USDT
≃0 또는 ?
-5.89%
 DOGE/USDT  0.002384 USDT
≃0 또는 ?
-4.91%
 DPY/ETH  0.000191 ETH
≃0 또는 ?
0.00
EDGE/BTC  0.0000038 BTC
≃0 또는 ?
-8.43%
EDGE/ETH  0.000284 ETH
≃0 또는 ?
0.00
EDGE/USDT  0.0325 USDT
≃33.04 USDT
-2.69%
 EDO/BTC  0.000023 BTC
≃0 또는 ?
9.52%
 EDO/ETH  0.00207 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 EDO/USDT  0.198 USDT
≃0 또는 ?
2.59%
 EGT/BTC  0.000000163 BTC
≃0 BTC
-2.98%
 EGT/ETH  0.00000849 ETH
≃0 또는 ?
0.47%
 EGT/KRW  1.8 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 ELF/BTC  0.000007 BTC
≃0.02 BTC
-1.41%
 ELF/ETH  0.000365 ETH
≃0 또는 ?
0.83%
 ELF/KRW  71 KRW
≃415.86만 KRW
-4.05%
 ELF/USDT  0.0608 USDT
≃17.98 USDT
-4.85%
 EOS/BTC  0.0004131 BTC
≃12.02 BTC
-3.44%
 EOS/ETH  0.02165 ETH
≃97.5 ETH
-0.51%
 EOS/KRW  4097 KRW
≃10.04억 KRW
-5.92%
 EOS/USDT  3.597 USDT
≃12.02만 USDT
-6.08%
 ETC/BTC  0.0009835 BTC
≃2.33 BTC
4.94%
 ETC/ETH  0.05156 ETH
≃11.32 ETH
7.98%
 ETC/KRW  9800 KRW
≃890.91만 KRW
1.66%
 ETC/USDT  8.575 USDT
≃1.18만 USDT
2.12%
 ETH/BTC  0.0191 BTC
≃12.36 BTC
-2.75%
 ETH/KRW  190200 KRW
≃12.13억 KRW
-4.57%
 ETH/USDT  166.3 USDT
≃9.98만 USDT
-5.51%
 ETM/USDT  0.0174 USDT
≃0 또는 ?
18.37%
 FAIR/ETH  0.00000799 ETH
≃0 또는 ?
9.00%
 FAIR/USDT  0.00133 USDT
≃0 또는 ?
8.13%
 FSN/USDT  0.1597 USDT
≃0 또는 ?
6.40%
 FTM/USDT  0.0095 USDT
≃0 또는 ?
-5.00%
 FUN/BTC  0.000000335 BTC
≃0 또는 ?
-0.30%
 GAS/BTC  0.000129 BTC
≃0 또는 ?
-7.86%
 GAS/ETH  0.0067 ETH
≃0 또는 ?
-6.94%
 GAS/USDT  1.13 USDT
≃0 또는 ?
-10.32%
 GNT/BTC  0.0000037 BTC
≃0.01 BTC
0.00
 GNT/ETH  0.00027 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 GNT/USDT  0.0324 USDT
≃0 또는 ?
-1.52%
 GNX/BTC  0.00000075 BTC
≃0 또는 ?
4.17%
 GNX/ETH  0.000039 ETH
≃0 또는 ?
5.41%
 GTO/BTC  0.00000088 BTC
≃0.07 BTC
0.00
 GTO/ETH  0.000046 ETH
≃0 또는 ?
2.22%
 GTO/USDT  0.0076 USDT
≃0 또는 ?
-3.80%
 GUSD/BTC  0.0001266 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 GUSD/USDT  0.9984 USDT
≃0 또는 ?
-0.22%
HBAR/USDT  0.0109 USDT
≃0 또는 ?
-8.40%
 HC/BTC  0.000168 BTC
≃0 또는 ?
-0.59%
 HC/ETH  0.0088 ETH
≃0 또는 ?
1.15%
 HC/USDT  1.458 USDT
≃25.74 USDT
-3.51%
 HMC/ETH  0.0000546 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 HPB/BTC  0.0000088 BTC
≃0 또는 ?
2.33%
 HPB/ETH  0.00045 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 HPB/USDT  0.0747 USDT
≃19.31 USDT
-3.74%
 HYC/BTC  0.00000018 BTC
≃0.21 BTC
-5.26%
 HYC/ETH  0.0000097 ETH
≃1.31 ETH
3.19%
 HYC/KRW  1.8 KRW
≃159.63만 KRW
-5.26%
 HYC/USDT  0.00163 USDT
≃523.62 USDT
-2.98%
 ICX/BTC  0.0000168 BTC
≃0 또는 ?
-0.59%
 ICX/ETH  0.00091 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ICX/USDT  0.1462 USDT
≃0 또는 ?
-3.37%
 INSUR/BTC  0.0000000124 BTC
≃0 또는 ?
5.08%
 INSUR/ETH  0.00000065 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 INSUR/USDT  0.000109 USDT
≃94 USDT
2.83%
 INT/BTC  0.00000192 BTC
≃0 또는 ?
-1.03%
 INT/ETH  0.000101 ETH
≃0 또는 ?
2.02%
 INT/USDT  0.0168 USDT
≃0 또는 ?
-2.89%
 IOST/BTC  0.00000063 BTC
≃0 또는 ?
-3.08%
 IOST/ETH  0.0000329 ETH
≃0 또는 ?
-0.90%
 IOST/USDT  0.00548 USDT
≃126.63 USDT
-6.32%
 IOTA/BTC  0.000028 BTC
≃0.02 BTC
2.56%
 IOTA/ETH  0.00148 ETH
≃0.16 ETH
6.47%
 IOTA/KRW  279 KRW
≃307.76만 KRW
-0.36%
 IOTA/USDT  0.245 USDT
≃369.08 USDT
0.00
 ITC/BTC  0.0000134 BTC
≃0 또는 ?
-0.74%
 ITC/ETH  0.00109 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ITC/USDT  0.1152 USDT
≃0 또는 ?
-4.32%
 KAN/BTC  0.000000253 BTC
≃0 또는 ?
8.58%
 KAN/ETH  0.00001323 ETH
≃0 또는 ?
11.08%
 KAN/USDT  0.00221 USDT
≃544.19 USDT
5.74%
 KCASH/BTC  0.00000059 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 KCASH/ETH  0.0000309 ETH
≃0 또는 ?
1.64%
 KCASH/USDT  0.00519 USDT
≃0 또는 ?
-2.63%
 KNC/BTC  0.0000297 BTC
≃0 BTC
-6.90%
 KNC/KRW  290 KRW
≃915.03만 KRW
-7.35%
 KNC/USDT  0.2568 USDT
≃24.1 USDT
-9.45%
 LAMB/USDT  0.0272 USDT
≃182.39 USDT
-1.45%
 LBA/BTC  0.00000236 BTC
≃0 또는 ?
0.43%
 LBA/ETH  0.0001065 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 LBA/USDT  0.0204 USDT
≃0 또는 ?
-3.32%
 LET/BTC  0.000000341 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 LET/ETH  0.0000281 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 LET/USDT  0.002979 USDT
≃0 또는 ?
-6.91%
 LINK/BTC  0.000302 BTC
≃0.06 BTC
-1.95%
 LINK/ETH  0.01565 ETH
≃0 또는 ?
-0.76%
 LINK/USDT  2.6228 USDT
≃783.02 USDT
-5.45%
 LRC/BTC  0.00000294 BTC
≃0 또는 ?
0.68%
 LRC/ETH  0.000154 ETH
≃0 또는 ?
3.36%
 LRC/USDT  0.0257 USDT
≃0 또는 ?
-2.28%
 LSK/BTC  0.00008 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 LSK/ETH  0.00434 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 LSK/USDT  0.69 USDT
≃0 또는 ?
-4.17%
 LTC/BTC  0.006605 BTC
≃0.44 BTC
-1.58%
 LTC/ETH  0.3461 ETH
≃0.46 ETH
1.41%
 LTC/KRW  65690 KRW
≃995.27만 KRW
-3.51%
 LTC/USDT  57.52 USDT
≃1968.02 USDT
-4.34%
 MANA/BTC  0.00000411 BTC
≃0 또는 ?
-2.61%
 MANA/ETH  0.000216 ETH
≃0 또는 ?
0.93%
 MANA/USDT  0.0358 USDT
≃0 또는 ?
-5.04%
 MCO/BTC  0.000557 BTC
≃0 또는 ?
-2.11%
 MCO/ETH  0.0292 ETH
≃0 또는 ?
1.04%
 MCO/USDT  4.86 USDT
≃0 또는 ?
-4.33%
 MDA/USDT  0.9083 USDT
≃0 또는 ?
-5.27%
 MDT/BTC  0.00000082 BTC
≃0 또는 ?
-1.44%
 MDT/ETH  0.00004303 ETH
≃0 또는 ?
1.32%
 MDT/USDT  0.007141 USDT
≃212.89 USDT
-4.22%
 MITH/BTC  0.00000081 BTC
≃0.01 BTC
-2.41%
 MITH/ETH  0.000042 ETH
≃0.2 ETH
-2.33%
 MITH/KRW  3 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 MITH/USDT  0.0071 USDT
≃0 또는 ?
-5.33%
 MKR/BTC  0.058 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 MKR/ETH  3.04 ETH
≃0 또는 ?
2.36%
 MKR/USDT  504.6 USDT
≃0 또는 ?
-2.66%
 MOF/BTC  0.000195 BTC
≃0.22 BTC
1.44%
 MOF/ETH  0.010405 ETH
≃2.31 ETH
7.91%
 MOF/USDT  1.6939 USDT
≃873.29 USDT
-0.88%
 NANO/BTC  0.000078 BTC
≃0 또는 ?
-3.70%
 NANO/ETH  0.00402 ETH
≃0 또는 ?
-2.19%
 NANO/USDT  0.68 USDT
≃0 또는 ?
-5.29%
 NAS/BTC  0.000048 BTC
≃0 또는 ?
-2.04%
 NAS/ETH  0.00251 ETH
≃0 또는 ?
0.40%
 NAS/USDT  0.421 USDT
≃0 또는 ?
-4.32%
 NEO/BTC  0.001292 BTC
≃0.09 BTC
-3.00%
 NEO/ETH  0.0676 ETH
≃0 또는 ?
-0.29%
 NEO/USDT  11.25 USDT
≃919.89 USDT
-5.78%
 NPXS/KRW  0.16 KRW
≃148.79만 KRW
6.67%
 NULS/BTC  0.000029 BTC
≃0 또는 ?
-6.45%
 NULS/ETH  0.00153 ETH
≃0 또는 ?
-4.97%
 NULS/USDT  0.2593 USDT
≃0 또는 ?
-7.03%
 NXT/BTC  0.00000133 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 OMG/BTC  0.0000914 BTC
≃0.01 BTC
-3.38%
 OMG/ETH  0.00479 ETH
≃0.09 ETH
0.00
 OMG/KRW  910 KRW
≃0.13억 KRW
-6.19%
 OMG/USDT  0.795 USDT
≃129.51 USDT
-5.58%
 ONT/BTC  0.0000751 BTC
≃0 BTC
-2.59%
 ONT/ETH  0.0039 ETH
≃0 또는 ?
-0.26%
 ONT/USDT  0.6546 USDT
≃0 또는 ?
-5.10%
 ORS/BTC  0.000000597 BTC
≃0 또는 ?
-0.17%
 ORS/ETH  0.0000307 ETH
≃0 또는 ?
1.32%
 ORS/USDT  0.00512 USDT
≃0 또는 ?
-4.48%
 PAX/BTC  0.000115 BTC
≃0 또는 ?
3.14%
 PAX/USDT  1.0013 USDT
≃0 또는 ?
0.00
 PAY/BTC  0.0000045 BTC
≃0 또는 ?
-6.25%
 PAY/ETH  0.00064 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 PAY/USDT  0.0394 USDT
≃0 또는 ?
-7.08%
 PMA/KRW  0.28 KRW
≃16.14만 KRW
3.70%
 PPT/ETH  0.00323 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 PPT/USDT  0.34 USDT
≃0 또는 ?
-2.86%
 PRA/ETH  0.000345 ETH
≃0 또는 ?
2.37%
 PRA/USDT  0.0574 USDT
≃571.09 USDT
-3.20%
 PST/BTC  0.00000236 BTC
≃0 또는 ?
4.42%
 PST/ETH  0.00049 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 PST/USDT  0.0203 USDT
≃0 또는 ?
1.00%
 QTUM/BTC  0.000221 BTC
≃0.23 BTC
-2.21%
 QTUM/ETH  0.0116 ETH
≃1.9 ETH
0.87%
 QTUM/KRW  2170 KRW
≃0.34억 KRW
-5.24%
 QTUM/USDT  1.92 USDT
≃3556.75 USDT
-5.42%
 QUN/BTC  0.000000557 BTC
≃0 또는 ?
1.83%
 QUN/ETH  0.0000386 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 QUN/USDT  0.00483 USDT
≃0 또는 ?
-2.23%
 R/BTC  0.0000044 BTC
≃0 또는 ?
10.00%
 R/ETH  0.00046 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 R/USDT  0.03699 USDT
≃0 또는 ?
-0.32%
 REF/ETH  0.00060001 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 RFR/BTC  0.00000005 BTC
≃0 또는 ?
-1.96%
 RFR/ETH  0.00000657 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 RFR/USDT  0.00044 USDT
≃0 또는 ?
-4.35%
 RNT/ETH  0.000134 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 RNT/USDT  0.0085 USDT
≃0 또는 ?
-2.30%
SBP/KRW  65.2 KRW
≃5.39억 KRW
-9.07%
 SC/BTC  0.000000172 BTC
≃0 BTC
-2.27%
 SC/ETH  0.000009 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SC/USDT  0.0015 USDT
≃0 또는 ?
-4.46%
 SDA/ETH  0.0000109 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SHOW/USDT  0.000365 USDT
≃0 또는 ?
-5.68%
 SNC/BTC  0.00000275 BTC
≃0 또는 ?
-4.18%
 SNC/ETH  0.000114 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SNT/BTC  0.000001177 BTC
≃0 또는 ?
-1.92%
 SNT/ETH  0.000074 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SNT/USDT  0.0103 USDT
≃0 또는 ?
-3.74%
 SOC/BTC  0.00000042 BTC
≃0 또는 ?
7.69%
 SOC/ETH  0.000023 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 SOC/USDT  0.00341 USDT
≃0 또는 ?
-4.48%
 SPND/BTC  0.000000147 BTC
≃0 또는 ?
2.08%
 STC/BTC  0.000000194 BTC
≃0 또는 ?
1.57%
 STC/USDT  0.001678 USDT
≃63.92 USDT
-0.65%
 STORJ/ETH  0.00067 ETH
≃0 또는 ?
3.08%
 STORJ/USDT  0.1112 USDT
≃0 또는 ?
-2.46%
 SWFTC/BTC  0.000000141 BTC
≃0 또는 ?
0.71%
 SWFTC/ETH  0.00000739 ETH
≃0 또는 ?
3.79%
 SWFTC/USDT  0.001236 USDT
≃0 또는 ?
-1.51%
 TCT/BTC  0.00000148 BTC
≃0 또는 ?
13.85%
 TCT/USDT  0.013 USDT
≃0 또는 ?
12.07%
 THETA/BTC  0.0000132 BTC
≃0 또는 ?
8.20%
 THETA/ETH  0.000563 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 THETA/USDT  0.1112 USDT
≃0 또는 ?
2.02%
 TOPC/ETH  0.00004323 ETH
≃0 또는 ?
5.03%
 TOPC/USDT  0.00716 USDT
≃0 또는 ?
-2.45%
 TRA/ETH  0.000000101 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 TRIO/BTC  0.000000178 BTC
≃0.04 BTC
5.33%
 TRIO/ETH  0.0000093 ETH
≃0 또는 ?
6.90%
 TRIO/USDT  0.00155 USDT
≃0 또는 ?
1.97%
 TRUE/BTC  0.0000297 BTC
≃0 또는 ?
-2.30%
 TRUE/ETH  0.00156 ETH
≃0 또는 ?
0.65%
 TRUE/USDT  0.258 USDT
≃0 또는 ?
-4.80%
 TRX/BTC  0.000001915 BTC
≃0.22 BTC
-3.91%
 TRX/ETH  0.0001003 ETH
≃6.51 ETH
-1.18%
 TRX/KRW  19.4 KRW
≃0.2억 KRW
-2.02%
 TRX/USDT  0.01667 USDT
≃5528.15 USDT
-6.61%
 TUSD/BTC  0.0001151 BTC
≃0.08 BTC
3.04%
 TUSD/USDT  1.0015 USDT
≃0 또는 ?
0.07%
 UBTC/USDT  1.016 USDT
≃0 또는 ?
-0.43%
 USDC/BTC  0.0001172 BTC
≃0 또는 ?
4.36%
 USDC/USDT  1.0008 USDT
≃225.13 USDT
0.07%
 USDT/KRW  1139.9 KRW
≃5.33억 KRW
0.63%
 UTK/USDT  0.0109 USDT
≃0 또는 ?
-1.80%
 VIB/BTC  0.00000226 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 VIB/ETH  0.0001 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 VIB/USDT  0.0195 USDT
≃0 또는 ?
-4.88%
 VITE/BTC  0.0000014 BTC
≃0 또는 ?
-0.71%
 VITE/ETH  0.000116 ETH
≃0 또는 ?
0.00
VSYS/USDT  0.0305 USDT
≃0 또는 ?
-3.48%
 WAVES/BTC  0.000104 BTC
≃0 또는 ?
5.05%
 WAVES/ETH  0.0053 ETH
≃0 또는 ?
6.00%
 WAVES/USDT  0.92 USDT
≃0 또는 ?
3.37%
 WTC/BTC  0.000054 BTC
≃0 BTC
10.20%
 WTC/ETH  0.0028 ETH
≃0 또는 ?
11.11%
 WTC/USDT  0.477 USDT
≃0 또는 ?
7.92%
WXT/USDT  0.0099 USDT
≃0 또는 ?
0.41%
 XAS/BTC  0.00000447 BTC
≃0 또는 ?
1.13%
 XAS/USDT  0.0386 USDT
≃0 또는 ?
-0.77%
 XEM/BTC  0.0000043 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 XEM/ETH  0.000224 ETH
≃0 또는 ?
0.45%
 XEM/KRW  44 KRW
≃171.27만 KRW
-4.35%
 XEM/USDT  0.0372 USDT
≃95.01 USDT
-4.86%
 XLM/BTC  0.0000069 BTC
≃0.24 BTC
0.15%
 XLM/ETH  0.000361 ETH
≃0.32 ETH
2.85%
 XLM/KRW  71 KRW
≃401.9만 KRW
4.26%
 XLM/USDT  0.06 USDT
≃503.14 USDT
-2.76%
 XRP/BTC  0.000027 BTC
≃11.56 BTC
-1.32%
 XRP/ETH  0.001415 ETH
≃149.79 ETH
1.65%
 XRP/KRW  265 KRW
≃0.24억 KRW
-5.02%
 XRP/USDT  0.2352 USDT
≃12.21만 USDT
-4.00%
 XTZ/BTC  0.00016303 BTC
≃0.04 BTC
-1.19%
 XTZ/USDT  1.4182 USDT
≃221.49 USDT
-4.16%
 XUC/BTC  0.00014743 BTC
≃0 또는 ?
-6.74%
 XUC/ETH  0.00742468 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 XUC/USDT  1.2664 USDT
≃1.24 USDT
-10.09%
 YEE/USDT  0.000974 USDT
≃0 또는 ?
-4.79%
 YOU/BTC  0.0000043 BTC
≃0 또는 ?
0.47%
 YOU/ETH  0.0002238 ETH
≃0 또는 ?
1.59%
 YOU/USDT  0.03734 USDT
≃0 또는 ?
-2.86%
 YOYO/BTC  0.00000116 BTC
≃0 또는 ?
-3.33%
 YOYO/ETH  0.00007499 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 YOYO/KRW  2.6 KRW
≃0 또는 ?
0.00
 YOYO/USDT  0.0102 USDT
≃0 또는 ?
-4.67%
 ZCO/BTC  0.00000029 BTC
≃0 또는 ?
0.00
 ZCO/ETH  0.0000273 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ZEC/BTC  0.0059 BTC
≃0 또는 ?
5.36%
 ZEC/ETH  0.309 ETH
≃0 또는 ?
7.29%
 ZEC/USDT  51.3 USDT
≃247.6 USDT
1.18%
 ZIL/BTC  0.00000058 BTC
≃0 또는 ?
-1.69%
 ZIL/ETH  0.00003 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ZIL/USDT  0.00503 USDT
≃0 또는 ?
-4.01%
 ZIP/BTC  0.000000013 BTC
≃0 또는 ?
-7.14%
 ZIP/ETH  0.00000131 ETH
≃0 또는 ?
0.00
 ZIP/USDT  0.000114 USDT
≃311 USDT
-6.56%
 ZRX/BTC  0.00002662 BTC
≃0 또는 ?
-2.63%
 ZRX/ETH  0.00139 ETH
≃0 ETH
0.00
 ZRX/USDT  0.232 USDT
≃0 또는 ?
-5.31%
OKEx Korea 코멘트
닉네임 코멘트 날짜  
첫 코멘트를 남겨주세요!
중요: 이 페이지에 표시된 정보 중 일부는 특정한 주기마다 수집된 각 출처의 원본 웹 정보를 최적화 및 재가공하여 표시합니다. 일부 정보는 시간 지연이 있을 수 있으며 일부는 각 정보에 표시되어 있습니다. 이곳의 정보는 대략적인 시세 확인 및 연구를 위한 용도이며, 이를 통해 발생한 어떠한 피해나 잘못된 이해 및 판단에 대해 일절 책임이 없습니다.
주의: 기본 암호화폐 고유 코드(심볼)는 CoinMarketCap® 혹은 CoinGecko®가 제공하는 정보에 준하며, 중복되는 코드중 일부는 각 거래소에서 제공되는 코드가 사용되었습니다. 일부 암호화폐의 시세, 등락률 등 거래소에서 직접 제공하는 정보 외의 암호화폐 명칭, 아이콘 혹은 서술 정보는 같은 코드를 가지는 다른 암호화폐의 정보로 표시될 수 있습니다.
제휴 문의 · 정보 수정 요청 : bitscape@bitscape.me
© 2020 빗스케이프 | Bitscape.me